Energi Øresund

Energi Øresund blev afsluttet i december 2013.

Energi Øresund er et samarbejde mellem en række danske og svenske kommuner, energiselskaber, universiteter, der arbejder for strategisk energiplanlægning.

I projektet gennemfører kommuner og energiselskaber på tværs af Øresund konkrete aktiviteter rettet mod de udfordringer, der er forbundet med at integrere vedvarende energi i det eksisterende energisystem. Energi Øresund fokuserer på lagring af vedvarende energi, energiforsyning til lavenergibebyggelser og mulighederne for samarbejde på tværs af Øresund i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter inden for strategisk energiplanlægning.

Projektet består af en række aktiviteter:

 • Aktivitet 1: Energilagring
  Aktiviteten ser på udfordringerne forbundet med at integrere vedvarende energi i det eksisterende energisystem, og med perspektiverne i at lagre vedvarende energi i forskellige former. Københavns Kommune er ansvarlig for aktiviteten.
 • Aktivitet 2: Energiforsyning til lavenergihuse
  Aktiviteten sætter fokus på energiforsyning af nye byområder med lavt energibehov. Københavns Kommune er ansvarlig for aktiviteten.
 • Aktivitet 3: Etablering af Øresundsregionalt samarbejdsforum vedrørende strategisk energiplanlægning
  Aktiviteten skal fremme grænseoverskridende strategisk energiplanlægning i Øresundsregionen gennem etablering af et Øresundsregionalt idéudviklings- og samarbejdsforum. Øresund Environment er ansvarlig for aktiviteten.
 • Aktivitet 4: Projektledelse
  Denne aktivitet dækker over tværgående projektkoordination. Øresund Environment er ansvarlig for aktiviteten.
 • Aktivitet 5 Kommunikation
  Denne aktivitet skal sikre et højt fagligt niveau i projektets interne og eksterne kommunikation samt på begge sider af Øresund at fremme dialogen om potentialet i strategisk energiplanlægning. Gate 21 er ansvarlig for aktiviteten.

Fakta


Titel: Energi Øresund

Resume: Energi Øresund er et samarbejdsprojekt mellem danske og svenske kommuner og regioner som skal udarbejde visioner, strategier og planer indenfor strategisk energiplanlægning i Øresundsregionen. 16 partnere deltager.

Finansiering: Projektet er godkendt til støtte på 4,7 mio. kr. fra Interreg.

Partnere: Albertslund Kommune (DK), Ballerup Kommune (DK), Kristianstad (S), Københavns Kommune (DK), Malmø Stad (S), Lund (S), Albertslund Varmeværk, Amagerforbrænding, Energikontoret, Københavns Energi, Lunds Energi, Lunds Universitet IIIEE, Sustainable Hub Skåne, Vestegnens Kraftvarmeselskab, Øresund Environment, Gate 21 og Aalborg Universitet.

Tidsramme: 2011-2013