Energi på Tværs II

I foråret 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen enige om en fælles energivision og den tilhørende omstilling til vedvarende energikilder. Visionen er at gøre hovedstadsregionens energisektor fossilfri i 2035. Tilsvarende skal transportsektoren gøres fossilfri i 2050. Med udgangspunkt i et samarbejde mellem forsyningsselskaber og kommuner vil projektet foreslå en række aktiviteter, som er de første vigtige skridt frem mod en fælles fossilfri energifremtid.

Energi På Tværs skal sikre, at region, kommuner og selskaber i 2018 står med en fælles strategisk energiplan. Planen skal fungere som udgangspunkt for kommunernes egne strategiske energiplaner. Omkring 90 personer fra kommuner og energiselskaber deltager i arbejdet.

Energivisionen er ambitiøs, og arbejdet med de strategiske energiplaner kræver en helhedsorienteret og koordineret tilgang til planlægningen, der medtænker blandt andet tekniske og økonomiske aspekter af omstillingsarbejdet. For at skabe en fælles energiplan vil projektet i høj grad fokusere på forsyningsselskabernes planlagte investeringer og business cases for at kunne udarbejde en fælles plan for omstillingsarbejdet, herunder en handleplan for, hvordan kommuner og forsyningsselskaber hver især bidrager til arbejdet.

FAKTA

Partnere

Region Hovedstaden,

Kommuner i hovedstadsregionen: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Christiansø, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Kommuner i Region Sjælland: Roskilde, Solrød, Greve og Køge.

Forsyningsselskaber: ARC (Amager Ressourcecenter), Argo, CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning, HMN Naturgas, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Norfors, VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) og Vestforbrænding.

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og forsyningsselskaberne. Kommunerne bidrager med medfinansiering i form af arbejdstimer.

Varighed

August 2016 – juli 2018.

Projektleder

Gate 21

Mere information

Anders Hasselager, seniorprojektleder, Center for Energiomstilling

Energi På Tværs har sin egen hjemmeside, som kan findes her www.gate21.dk/energi-paa-tvaers/

Fortsættelsen af Energi på Tværs er beskrevet i to artikler i KTC’s magasin, Teknik og Miljø. Artiklerne kan findes her:

Hovedstaden Fortsætter Ambitiøs Kurs På Energiområdet

Partnerskabet Bag Energi på Tværs – Fossilfri 2035

Projektet er støttet af Region Hovedstaden: