Energi på Tværs

Projektet blev afsluttet i sommer 2015.

Se også www.energipåtværs.dk

Et fleksibelt og energieffektivt energisystem

En samlet fælles vision for et fleksibelt og energieffektivt energisystem i hovedstaden baseret på 100 procent vedvarende energi udvikles i samarbejde med Region Hovedstaden, regionens kommuner og øvrige aktører.

Fossilfri hovedstadsregion

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler, og i 2035 skal hele el- og varmeforsyningen være dækket af vedvarende energi. Omstillingen rummer både store udfordringer og store muligheder, men en af forudsætningerne for, at det skal lykkes, er et styrket samarbejde mellem alle aktører i energisektoren.

Strategisk energiplanlægning er en fælles opgave

Projektet har sit udgangspunkt i Region Hovedstaden og de 29 kommuners fælles klimastrategi ”Klimastrategi for hovedstadsregionen.” Her er et af fokusområderne et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

I projektet samarbejdes på tværs og med inddragelse af kommuner og forsyningsselskaber, hvis engagement og deltagelse er altafgørende for de kommende årtiers omstilling af energisektoren.

Store beslutninger og nye innovative samarbejder

Det er store beslutninger, der skal tages i forhold til de milliardstore infrastrukturelle investeringer, som region, kommuner og forsyningsselskaber står overfor. Der er behov for langsigtet, strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og energiselskaber, der understøttes af vidensinstitutioner og leverandører af grønne teknologiske energiløsninger. Erhvervslivets potentiale inden for grøn teknologi skal udnyttes, og nye innovative samarbejder mellem energiselskaber, erhvervsliv og offentlige myndigheder skal igangsættes.

Det fælles mål

Målet er, at visionen indeholder principper og politiske målsætninger som eksempelvis valg af teknologi og energikilder, biomassens anvendelse og muligheder for regional erhvervsudvikling. Energivisionen vil lede til nye samarbejder og projektforslag på tværs af kommuner, energiselskaber og den private sektor.

Fakta


Titel: Energi på tværs (under projektets udvikling var arbejdstitlen Strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen)

Resume: En samlet vision for et fleksibelt og energieffektivt energisystem i hovedstaden baseret på 100 % vedvarende energi.

Formål: I samarbejde med Regionen, kommunerne og øvrige aktører at udvikle den fælles vision for energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen samt implementere strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i regionens kommuner.

Budget: 9 mio. kr.

Partnere: Kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Tidsramme: 2 år

Kontaktperson: Martin Dam Wied