Høje-Taastrup Going Green

Projektet blev afsluttet sommer 2015.

Høje-Taastrup Kommune har per 1. januar 2014 igangsat projektet ”Høje-Taastrup Going Green”. Projektet skal gennem en række analyser og visionære demonstrationsprojekter klarlægge, hvordan en ”almindelig kommune” gennemfører en accelereret grøn omstilling til fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transportområdet samtidig med vækst i arbejdspladser og indbyggere.

Projektet gennemføres i et bredt partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune, nabokommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder.

I Høje-Taastrup Going Green arbejdes med følgende fem indsatsområder: energieffektivisering i bygninger og systemintegration, fossilfri elforsyning, fossilfri varmeforsyning, fossilfri transport og fossilfri og ressourceeffektiv byudvikling.

Det vil Høje-Taastrup Going Green:

  • Afdække potentiale og udarbejde koncepter for at fremme energieffektivisering i kommunale bygninger, enfamilie- og etageboliger samt virksomheder.
  • Afdække lokale og tværkommunale muligheder for øget udnyttelse af vedvarende energikilder i el- og varmeforsyning (kollektiv og ikke kollektiv) samt energilagring.
  • Analysere og planlægge udbredelse af fjernkøling og lavtemperaturfjernvarme.
  • Udarbejde initiativkatalog og forberede aktiviteter, hvor kommunen kan medvirke til at fremme fossilfri gods- og persontransport.
  • Gennemføre et informations- og demonstrationsprojekt, som afdækker muligheder og behov for infrastruktur og forretningsmodeller for omkostningseffektiv omstilling til alternative drivmidler.
  • Opstille fremtidsscenarier for accelereret omstilling til fossilfri energiforsyning i samspil med energieffektiviseringsinitiativer.

Fakta


 

Titel: Høje-Taastrup Going Green

Resume: Projektet arbejder med fem indsatsområder for, gennem demostrationsprojekter, at afdække, hvordan en kommune omstiller til en fossilfri energiforsyning.

Formål: At klarlægge, hvordan en “almindelig” kommune gennemfører en accelereret, grøn omstilling til fossilfri energiforsyning inden for el-, varme- og transportområdet.

Finansiering: Høje-Taastrup Going Green er støttet med 3 mio. kr. fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets grønne superpulje mens parternes egen medfinansiering er 4,8 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Høje Taastrup Fjernvarme, HTK Forsyning, Høje-Taastrup Transportcenter, Foreningen af Danske Transportcentre, Aalborg Universitet, Roskilde Forsyning, Greve Forsyning, Greve Kommune, VEKS, Gate 21, E.ON, DONG Energi, Ea Energianalyse, Tetraplan, COWI og Det Grønne Hus.

Projektledelse: Høje-Taastrup Kommunee, Marie-Louise Lemgart, tlf: 43 59 12 46/21 73 11 10.
Gate 21 er kommunikationsansvarlige i projektet og leder arbejdet i AP4 Fossilfri varmeforsyning.

Tidsramme: 1. jan. 2014 – 30. juni 2015.

Kontakt: Projektledelse: Marie-Louise Lemgart, tlf: 4359 1246/2173 1110 Høje-Taastrup Kommune. Kommunikation: Signe Munch-Pedersen, tlf: 4368 3401/3027 5878.