Horizon2020-NET

Hvad er kommunens muligheder i EU’s største fond?

Danske kommuner udgør kun 1 procent (marts 2018) af de danske ansøgere i EU’s største program for forskning og innovation. Mellem 2018-2020 har programmet omkring 5 milliarder euro rettet mod projekter inden for klima, cirkulær økonomi, miljø og transport.

Horizon giver støtte til projekter, der udvikler den Europæiske dagsorden og styrkepositioner. Et vindende Horizon-projekt har en rød tråd mellem lokale cases/udfordringer og EU’s innovationspolitik. Konkurrencen er hård sammenlignet med andre støtteordninger og kun de førende ansøgninger inden for deres felt kan regne med støtte.

Projektet Horizon2020-NET har mellem 2016-2018 igangsat aktiviteter, der var med til at understøtte vores partneres deltagelse i Horizon ansøgninger.

Denne film viser, hvordan tre kommuner (København, Høje Taastrup og Kalundborg) har arbejdet med Horizon 2020 og giver gode fif til dig, der gerne vil være en del af dette program.