Implementeringsprojekt II

Implementeringsprojekt II understøtter processen omkring opførsel af bioenergianlæg i Region Sjælland, herunder både biogas- og nærvarmeanlæg.

Projektet er et samarbejde med RUC og syv kommuner i Region Sjælland. Projektet har et særligt fokus på at understøtte de nødvendige samarbejdsprocesser, mellem de relevante aktører i kommunen. Derudover bidrager projektet med viden, sparring og nødvendige projektdokumenter (feasibility studier, analyser og plandokumenter).

I projektet deltager følgende otte konkrete cases:

Odsherred Biogas

I samarbejde med Odsherred Kommunes arbejdes der mod at opstille et biogasanlæg med fokus på at udnytte industrielle restprodukter.

Egebjerg Nærvarme

I samarbejde med Odsherred Kommune arbejdes der på at omstille Egebjerg, som er en såkaldt olielandsby, til bioenergi ved at opstille et lokalt nærvarmeanlæg.

Sæby Nærvarme

I samarbejde med Lejre Kommune arbejdes der på at omstille Sæby, som er en såkaldt olielandsby, til bioenergi ved at opstille et lokalt nærvarmeanlæg.

Orehoved Nærvarme

I samarbejde med Guldborgsund Kommune arbejdes der på at omstille en såkaldt olielandsby til biobrændsel ved at udnytte overskudsvarme fra nærtliggende industri.

Næstved By

I samarbejde med Næstved Kommune arbejdes der på en optimering af fjernvarmeforsyningen ved at udnytte overskudsvarme gennem et intelligent forsyningssystem.

Varpelev Integreret Energipark

I samarbejde med Stevns Kommune arbejdes der mod at opstille et biogasanlæg, som en del af et integreret vedvarende energisystem, der samtænkes med andre energiformer herunder solvarme.

Holbæk Biogas

I samarbejde med Holbæk Kommune arbejdes der mod at opstille et biogasanlæg.

Køng-Lundby Biogas

I samarbejde med Vordingborg Kommune arbejdes der mod at opstille et biogasanlæg.

Projektet er i sin anden fase og er en opfølgning på det indledende projekt Implementering af Bioenergi Sjælland-cases. Både dette og det indledende Implementeringsprojekt bygger videre på det store arbejde, der blev lagt i Bioenergi Sjælland (bioenergisjælland.dk), hvor regionens biomassepotentiale blev kortlagt.

Implementeringsprojekt har desuden en strategisk sammenhæng med regionens rammeprogram for 2014 – 2017, der fokuserer på regionens  målsætninger om ressourceeffektivisering for at forbedre virksomheders konkurrenceevne samt et regionalt energisystem baseret på biomasse.

 

FAKTA

Partnere

Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Holbæk Kommune, Vordingborg Kommune og Roskilde Universitet.

Finansiering

Projektet er finansieret af de deltagende kommuner og Region Sjælland i alt 1,48 millioner kroner.

Varighed

December 2015 – ultimo november 2016

Projektleder

Gate 21

Mere information

Sara Edske Møller, projektleder Center for Energiomstilling

Momentum - Ny energi til olielandsbyerne

Tre tilgange til opførsel af biogasanlæg