Kør Smart - Kør Sammen

Projektet blev afsluttet december 2013.

Projektet “Kør Smart – Kør Sammen” er et forprojekt, som som på baggrund af internationale erfaringer og workshops med danske interessenter opstiller en række anbefalinger til fremme af samkørsel.

Forprojektet danner grundlaget for et samarbejde med det langsigtede mål at fremme samkørslen i hovedstadsregionen, så alene-bil-pendlere i regionen er reduceret med fem procent gennem samkørsel i 2020.

For at nå målet er det ambitionen at skabe en samlet platform, hvor relevante offentlige og private aktører samarbejder om en koordineret indsats for at udbrede samkørsel. Platformen skal identificere de tiltag, der skal til for at udløse det fulde samkørselspotentiale med henblik på at reducere CO2-udslip og trængsel fra pendling.

Mod en bæredytgig samkørselsmodel

Projektet søger dermed at skabe det organisatoriske og vidensmæssige fundament, der skal til for inden for fem år at have en bæredygtig samkørselsmodel i hovedstadsregionen.

Det vidensmæssige fundament bliver skabt gennem en indsamling af både danske og udenlandske erfaringer. Erfaringerne samles i en rapport udarbejdet i et samarbejde mellem Gate 21 og Future Navigator.

Det organisatoriske fundament er blevet debatteret ved to rundbordssamtaler med en lang række interessenter. Konklusioner herfra vil sammen med erfaringsopsamlingen lede til en road map for organiseringen af samkørsel i Region Hovedstaden. Rapport og roadmap (forslag til handlingsplan) er under udarbejdelse.

“Kør Smart – Kør Sammen” er en del af projektet Formel M. Formel M’s partnere har allerede afprøvet samkørsel som en del af flere demostrationsprojekter. Den viden, som er opnået gennem disse projekter, indgår også i vidensindsamlingen i forbindelse med “Kør Smart – Kør Sammen”.

Fakta


 

Titel: Kør Smart – Kør Sammen

Resume: Forprojektet opstiller en række anbefalinger hvordan kommuner, stat og private virksomheder kan fremme samkørsel og dermed mindske trængsel og CO2-udledning.

Formål: At synliggøre tiltag til at fremme samkørsel, der kan danne grundlaget for en mere langsigtet strategi for samkørsel i hovedstadsregionen.

Finansiering: Forprojektet er støttet med kr. 200.000 af Trafikstyrelsen.

Interessenter: GoMore.dk, Pendlernet, Ants, Region Hovedstaden, Movia, Metroselskabet, Dansk Erhverv, Trekantområdet, Herlev Hospital, Vejdirektoratet, samt kommunerne København, Køge og Ballerup, Gate 21 og Future Navigator.

Projektledelse: Gate 21

Kontaktperson: Anna Thormann, Gate 21

Tidsramme: Aug. – Dec. 2013 (Rapport forventes færdig i marts 2014)

Artikel

Samkørsel og anbefalinger fra Kør Smart – Kør Sammen

Analyserapport

Kør Smart – Kør Sammen – Analyserapport juni 2014