LED-lys til ældre

Projektet LED-lys til ældre undersøger, om fremtidens belysningsløsninger kan øge trivsel og velvære hos ældre. Projektet er afsluttet ultimo 2014, og projektets resultater er offentliggjort under Resultater. Du kan også søge inspiration i håndbogen om lys, trivsel og alder, samt de gode råd, som projektgruppen har udviklet.

Baggrund for projektet

Andelen af borgere over 65 vokser og vil fortsat gøre det frem mod 2040. Det er vigtigt for samfundet såvel som den enkelte borger, at ældre trives bedst muligt, længst muligt. Ifølge tal fra Lægemiddelstyrelsen er næsten hver fjerde ældre over 80 i dag på lykkepiller. Der er derfor god grund til at undersøge, hvordan trivsel blandt denne befolkningsgruppe kan fremmes.

Lys og trivsel

Dagslys påvirker både kroppens produktion af serotonin, der også kaldes lykkehormonet, og melatonin, også kaldet søvnhormonet. Begge har betydning for vores døgnrytme, humør og dermed generelle trivsel. Når øjnene ældes, bliver det sværere at optage lyset. Derudover kommer mange ældre ikke ligeså meget ud i dagslyset, som de gjorde førhen, ligesom nattesøvnen oftere afbrydes af toiletbesøg eller søvnbesvær. Hvis det er muligt at afhjælpe nogle af disse gener ved hjælp af kunstig belysning, kan der være store gevinster at hente.

Mere lys, mindre energiforbrug

LED-teknologien er efterhånden så veludviklet, at det er muligt at styre både lysets styrke, farvetemperatur og spektrale fordeling, så en naturlig dagscyklus kan efterlignes. Samtidig er LED-teknologien langt mere energieffektiv end traditionelle lyskilder og i kombination med intelligente styringssystemer, kan der spares helt op mod 70% sammenlignet med brug af glødepærer.

Behov for resultater

Forskning tyder på, at kunstig belysning kan have en positiv effekt på ældres trivsel, men der mangler evidensbaseret viden om emnet. Projektet samler derfor en række eksperter inden for både øjenforskning, fotonik, lysdesign og styring, som igennem forsøg afprøver, om den rette belysning kan forbedre sundhed og trivsel hos ældre.

Hvis forskningsprojektet kan påvise en positiv effekt, er der grundlag for at kunne accelerere brugen af LED-belysning i private hjem, og øge anvendelsen af LED i forbindelse med etablering og energirenovering af pleje- og ældreboliger i Kommunerne.

Fakta


 

Titel: LED-lys til ældre

Original titel: Energieffektivt og sundhedsfremmende lys til ældre

Resume: Udvikling af lysdesign som afprøve om belysning har en positiv indvirkning på døgnrytme, og dermed sundhed og velvære, hos ældre.

Formål: At undersøge om fremtidens belysningsløsninger kan øge trivsel og velvære hos ældre.

Finansiering: Det samlede budget er på 3,275 mio. kr. Der er opnået støtte fra EL-forsk på 1,990 mio.

Partnere: Albertslund Kommune, Glostrup Hospitals Øjenafdeling, DTU Fotonik, SBi, ÅF Lighting, Philips Lighting, Viso Systems og Gate 21.

Tidsramme: Projektet løber frem til 4. kvartal, 2014.

Kontakt: Lene Ulsted Carlsen