Lightel

Forskere skønner, at 40 procent af ældre borgere over 65 år lider af søvnforstyrrelser. Derfor vil LIGHTEL undersøge, om såkaldt døgnrytmebelysning kan give ældre bedre søvn og døgnrytme for at mindske episoder med uro, depression og nattevandringer. Projektet undersøger, hvordan belysning og styring, der er tilpasset den enkeltes behov, kan skabe øget sundhed og livskvalitet for eksempel gennem forbedret søvn.

Projektet, som er et vigtigt demonstrationsprojekt af sundhedsbelysning i Lighting Metropolis, vil afprøve LED-belysning og styresystemer i Sundhedshuset Albertslunds plejeboliger for ældre og demente borgere. Det skal skabe viden og klarhed omkring, hvilken rolle LED-belysning kan spille for sundhedsbelysning. Afhængig af resultaterne kan projektet være med til at styrke optag og anvendelse af LED-belysning som sundhedsfremmende i kommunale institutioner og private hjem.

For den berørte borger kan effekten af projektet være forbedret døgnrytme, forbedret søvnmønster, nedsat uro og nattevandringer, færre tilfælde af depression og delirium og forbedret livskvalitet. Du kan se en film om projektet og om de foreløbige resultater her:

 

Lige nu opleves en stigende efterspørgsel fra kommuner for mere viden om anvendelse af LED-belysning og intelligent styring i kommunale institutioner samt udbredelse til private hjem. En øget anvendelse af LED vil have en direkte effekt i forhold til energibesparelser og antageligt/forventeligt positive sundhedseffekter. Hertil vil projektet skabe ny viden om accept af ny teknologi blandt ældre, personale og pårørende, udvikling af ny viden og teknologi, bedre forebyggelse og sundhedspleje, hvilket reducerer omkostninger til medicin og behandling.

 

STATUS PÅ PROJEKTET:

I november 2018 blev der afholdt afslutningsseminar i Lightel. Her var 45 beslutningstagere og ledende sundhedspersonale samlet for at høre om projektpartnernes erfaringer med projektet. 

 

FAKTA

Partnere

Klinisk Forskningscenter Amager-Hvidovre Hospital/RH, Aalborg Universitet København, Chromaviso og Albertslund Kommune.

Finansiering

Samlet budget: 2,8 millioner kroner
Bevilling fra Elforsk: 1,5 millioner kroner

Varighed

Januar 2016 – december 2018

Projektleder

Gate 21