Lighting Metropolis - Green Economy

Fornyelse af offentlig belysning i Greater Copenhagen

Da kun en femtedel af den offentlige belysning i Greater Copenhagen er energieffektiv i dag, skal det nye store lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy, udnytte dette enorme potentiale. Gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED vil det konsolidere regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

Stort politisk fokus

”Der er et stort politisk fokus på at gennemføre energibesparende foranstaltninger i vores kommuner, samtidig med en usikkerhed i forhold til teknikken og udviklingen i fremtiden. Med Lighting Metropolis – Green Economy får de kommuner, der deltager, nu den kompetenceudvikling, udveksling af viden og det testmiljø, der gør implementering muligt i et trygt og stort partnerskab,” siger Mads Bo Bojesen, Centerchef, Ballerup Kommune, som er den ledende partner i projektet.

Lysprojektet, der bygger direkte på erfaringer fra blandt andet udviklingen af en snes innovative lysløsninger i regionen, har som mål at spare energi ved at øge investeringerne i intelligent og energieffektiv LED-belysning af god kvalitet i offentlige bygninger og på offentlige veje. Estimater angiver mulige energibesparelser på mindst 7.200.000 kWh/år. Det svarer til elforbruget i 1.800 normale danske husstande.

Nye løsninger i storskala-implementering

”De individuelle partnere har hver især dele af de nødvendige kompetencer indenfor belysning, men først i et tværgående samarbejde på tværs af regionen får vi til fulde udnyttet potentialet og får de nyeste løsninger og teknologier integreret i storskala implementering. Fortsat udvikling og implementering kan gå hånd i hånd, så belysningen i bygninger og på veje og stier bliver så bæredygtig og god som mulig for brugerne.”, siger Sif Enevold, Chefprojektleder.

”Det er et stort behov for innovative lysløsninger i den offentlige sektor, for eksempel energieffektiv udendørs belysning til by- og landområder eller behovstilpasset belysning i sundhedssektoren. Med Lighting Metropolis – Green Economy, kan vi kombinere disse behov for smart belysning fra regioner og kommuner med innovative løsninger fra nystartede selskaber og etablerede virksomheder, i hele Greater Copenhagen”, siger Joakim Nelson, adm. direktør for Innovation Skåne.

Nogle af de vigtigste arbejdsområder for projektet:

• Kompetenceudvikling og viden om intelligente løsninger, biologisk lys, livscyklus, forsyning, etc.
• Specifikation af krav til energieffektivitet, kvalitet, farve, lysstyrke, flimmer og bæredygtighed.
• Fælles udbud af rådgivning for at gøre det lettere og billigere for kommuner og regioner at få kvalificeret rådgivning.
• Kendskab til nye forretningsmodeller, organisering og serviceaftaler.
• Yderligere incitamenter til at øge udskiftningen af belysning gennem de nye muligheder for at fremme sundhed og trivsel med LED-belysning.
• Udvikling af nye produkter og løsninger, der opfylder kommunernes og regionernes krav gennem incitamenter til virksomheder og nystartede selskaber. Bedre løsninger kan derefter udbredes til et større marked.

For yderligere information kontakt projektleder Flemming Jørgensen, Gate 21, fje@gate21.dk, +45 5357 0068

Følg med i Lighting Metropolis’ arbejde:
Officiel hjemmeside
Twitter
Facebook
LinkedIn

FAKTA

Partnere

Regioner: Region Skåne
Kommuner: Albertslund, Ballerup (ledende partner), Bjuv, Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Klippan, Kristianstad, Lolland, Lund, Roskilde, Trelleborg
Universiteter: DTU, Lund Universitet og Aalborg Universitet (AAU).
Organisationer: Innovation Skåne og Gate 21.

Finansiering

Projektet finansieres af EU / Interreg ÖKS (50%) samt partnere (50%).

Budget

38 MDKK / 52,5 MSEK

Varighed

Februar 2019 – Januar 2022

Sekretariat

Gate 21
Flemming Jørgensen
Projektelder
+45 5357 0068

Camilla Rosendahl
Projektmedarbejder
+45 6077 0603

Sif Enevold
Chefsprojektleder
+45 3145 6747

Peter Liljenberg
Kommunikatør
+45 3134 7003

Innovation Skåne
Maria Edgren
Projektleder
+46 70 713 0518

Fredrik Malmberg
Innovationsleder
+46 73 587 7031

Anna Wilkens
Kommunikatör
+46 72 975 2620

Lighting Metropolis is supported by: