Lighting Metropolis

Lighting Metropolis er en visionær lysklynge, der samler Region Hovedstaden, Region Skåne, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle, teste og demonstrere de bedste løsninger inden for smart belysning. Målet er at sætte Greater Copenhagen på landkortet som verdens førende Living Lab for intelligent urban belysning, der har mennesket i centrum.

Førende lysklynge styrker potentialet i smart belysning

Lighting Metropolis er den første lysklynge, der arbejder på tværs af grænser. Det tværgående samarbejde er med til at styrke Greater Copenhagens rolle som regionen, hvor globale og lokale virksomheder, byer og videnskabsinstitutioner samarbejder om innovation, test og fremvisning af fremtidens løsninger inden for smart urban belysning.

Belysningsindustrien undergår i disse år et større teknologisk skift, og Greater Copenhagen er hjemsted for stærke forskningsmiljøer inden for lysdesign, fotonik og biologisk belysning, der er med til at drive denne udvikling. Belysning kan spille en vigtig rolle i forhold til sikkerhed, tilgængelighed, sundhed og uddannelse for mennesker i verdens byer. Lighting Metropolis samler og styrker regionens forskningskompetencer, så det store potentiale i belysning og smart city-teknologi kan udnyttes til fulde for både borgere, byer og virksomheder.

Fremsynede løsninger på konkrete problemer

Gennem et netværk af forbundne demonstrationsprojekter vil regioner og byer i hele Sverige og Danmark samarbejde med private, forretningspartnere og forskere om at løse konkrete og virkelige problemer i byer og bygninger; løsninger, som forvandler regionens byer til et stort levende laboratorium for fremtidens løsninger.

Følg med i Lighting Metropolis’ arbejde:
Officiel hjemmeside
Twitter
LinkedIn

Lighting Metropolis i pressen:
Berlingske Business, den 16. december 2015:
“København skal kendes som lysets metropol”

Interregs projektbank

FAKTA

Partnere

Regioner: Region Skåne og Region Hovedstaden.

Kommuner: Albertslund, Egedal, Frederikssund, Kalundborg, København, Roskilde, Malmö, Lund og Helsingborg.

Universiteter: DTU, Lund Universitet (LU Open, IIIEE, miljøpsykologi) og Aalborg Universitet (AAU).

Organisationer: Invest in Skåne, Innovation Skåne, Copenhagen Capacity og Gate 21.

Virksomheder: DONG Energy, Kraftringen, Zumtobel, TDC, Citelum, Philips og Cisco (associeret partner).

Finansiering

Det samlede budget for Lighting Metropolis er 7,3 millioner euro. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak støtter Lighting Metropolis med 3,65 millioner euro. Region Skåne støtter Lighting Metropolis med 325.000 euro og Region Hovedstaden med 530.000 euro. Lighting Metropolis’ partnere bidrager med væsentlig uafhængig finansiering.

Varighed

Oktober 2015 – oktober 2018

Projektleder

Gate 21

Mere information

Sif Enevold, chefprojektleder

Flemming Jørgensen, innovationsleder

Peter Liljenberg, kommunikationskonsulent

 

Lighting Metropolis is supported by: