NORDIC BUILT Living in Light

Formålet med det nordiske projekt Nordic Built – Living in Light er at undersøge, hvordan vi konceptuelt kan renovere ældre etageejendomme i nordiske byer, så de bliver tilpasset en moderne, nordisk livsstil, fremmer sundhed og er smukke og miljøvenlige, men samtidig tager hensyn til at bevare bygningens udtryk i byen.

I perioden 1850-1950 blev der bygget mange små lejligheder på en til tre værelser i de nordiske byer. Små lejligheder, der i dag ikke lever op til moderne krav til lys, luft, energiforbrug og rumfordeling, men er bygget i god kvalitet og tilføjer byrummet karakter og historik.

Projektet skal munde ud i et koncept, som på en ny måde bevarer og fornyr vores ældre etageejendomme, så byer fremover både kan rumme nye, nordiske bokvaliteter samtidig med, at byens eksisterende kvaliteter inddrages.
Projektet udvikler en vision for et sådant koncept baseret på input om sundhed, miljø, arkitektur og moderne livsstil. Samtidig bliver visionen visualiseret på konkrete etageboligejendomme.

Målet er at skabe værdi for:
•    arkitekter og byggebranche ved at vise nye udviklings- og forretningsmuligheder,
•    kommuner ved at fremme nye måder at forny den eksisterende bygningsmasse i de nordiske byer
•    borgerne ved at fremme nye kvaliteter i boligen
•    bygherrer ved at fremme økonomisk attraktive løsninger.

Partnere
Kuben Management, Dovista A/S, VELUX Danmark A/S, VELUX Norge A/S, NCC Sverige, Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Nordström Kelly Arkitekter AB, Svendborg Architects ApS, A/S Ishøy & Madsen, Cenergia, TT Consultancy og Gate 21.

Finansiering
28,5 millioner kroner. Projektet er støttet af Nordic Built og EUDP.

Varighed
December 2014 – juni 2017

Projektleder
Kuben Management. Gate 21 varetager kommunikationen.

Mere information
Julie Holt, projektleder Byg & By

Living in Light – People before Buildings

Den 23. maj afholdte Living in Light en konference sammen med projektet PV Active Roofs and Facades in Sustainable Renovation. Vi har samlet et udvalg af billeder fra dagen her: