PRIMES

EU-projektet PRIMES understøtter indkøbere i kommuner og region i arbejdet med at bruge offentlige indkøb strategisk for at nå deres målsætninger på klima- og energiområdet. Projektet sikrer dialog med nøglepersoner i kommuner og region for at udvikle de bedst mulige udbudskriterier i konkrete energirelevante indkøb. Mange kommuner har grønne indkøbsstrategier, men har ikke let tilgang til energifaglig viden i det øjeblik udbudskriterierne skal udvikles. Det vanskeliggør implementeringen af strategierne.

Målet for projektet er, at:

  • supportere og energieffektivisere 20 kommunale indkøb, såkaldte interventions
  • udvikle 15 casestudier af energieffektive indkøb
  • formidle og forankre viden om grønne indkøb bredt i kommunerne; på strategisk og operationelt niveau til både chefer, indkøbere og teknisk forvaltning

Projektet måles derudover på, hvor stor reduktion af CO2 de ændrede udbudskriterier har medført.

Projektet hjælper med effektberegninger og belyser både besparelsespotentialer såvel som andre udviklingspotentialer for kommunen ved at stille energikrav i udbuddene og vælge energieffektive teknologier og løsninger. Projektet giver indkøberne energifaglige input og sparring til kriterieudvikling i konkrete udbud.

PRIMES forankrer også viden om energi, nye teknologier og gode cases hos regionens indkøbere, som de kan bruge i fremtidige energieffektive udbud.

FAKTA

Partnere

Danmark:

Holbæk Kommune, Energiklyngecenter Sjælland, EC Network

Danske samarbejdspartnere: Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde og Slagelse kommuner, Region Sjælland, FUS (Fællesudbud Sjælland) og SEAS-NVE

Letland

The Latvian Environmental Investment Fund

Kroatien

Regional Energy Agency North (REAN), UNDP Croatia

Frankrig

Regional energy and environment agency in Rhône-Alpes region

Italien

ANCI Liguria, IRE SpA

Sverige

Energy Agency for southeast Sweden, The County Administrative Board of Kronoberg, ICLEI, Local Governments for Sustainability

Finansiering

Projektet er finansieret af EU programmet Intelligent Energy Europe.

Partnerbudget: 855.000 kr.

Totalbudget: 11.960.000 kr.

Varighed

November 2013 – november 2016

Projektleder

Holbæk Kommune

Mere information

Lærke Møller Toftlund, projektleder Center for Energiomstilling

PRIMES har sin egen hjemmeside, www.primes-eu.net

Projektet har fokuseret på indkøb inden for emnerne energirenovering af bygninger – herunder finansiering samt, hvordan de offentlige bygninger passer ind i det omkringliggende energisystem, belysning, transport, grøn strøm og generelle produkter – herunder hvidevarer og kemi. Projektets casestudier findes her