SAVE-E

Gate 21 er per 1. januar 2015 blevet en del af forskningsprojektet ’SAVE-E’, der vil undersøge, hvad der får danske husholdninger og virksomheder til at investere i energibesparende løsninger.

Dansk energi- og klimapolitik satser massivt på energibesparelser som middel til at nedbringe CO2-emission og afhængighed af fossile brændsler. Der er imidlertid stor usikkerhed om, hvad der driver både private og erhvervsmæssige investeringer i energibesparelser.

 

Undersøger barrierer for energibesparende løsninger

Derfor vil forskningsprojektet SAVE-E analysere adfærdsmæssige, økonomiske og strukturelle barrierer og incitamenter for valg af energibesparende løsninger. På baggrund af analyserne, vil projektgruppen undersøge, hvordan økonomiske virkemidler og anden regulering kan tilrettelægges, så de understøtter en udvikling, hvor energirigtige løsninger bidrager optimalt til, at Danmark reducerer afhængighed af fossile brændsler.

Projektet, der løber i fire år og er et samarbejde mellem i alt 11 universiteter, offentlige myndigheder og virksomheder, vil desuden løbende kvantificere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige scenarier for energibesparelser, herunder betydningen for generel økonomisk aktivitet, beskæftigelse og offentlige budgetter. På den måde skal SAVE-E levere anbefalinger, der er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

 

Gate 21 formidler og udbreder

Gate 21 er ansvarlig for at sammenfatte og udbrede projektets resultater, samt udarbejde politiske anbefalinger til, hvordan barrierer for valg af energibesparende løsninger reduceres fjernes. Gate 21 vil desuden skulle stå for afholdelse af en række workshops og seminarer for kommuner og virksomheder på Sjælland.

 

Fakta 


Titel: SAVE-E

Resumé: Forskningsprojektet SAVE-E undersøger, hvad der får danske husholdninger og virksomheder til at investere i energibesparende løsninger, og hvordan økonomiske og andre virkemidler kan tilrettelægges, så de medvirker til at sikre investeringer, der skåner både miljøet og pengepungen.

Partnere: Universiteterne: Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Simon Fraser University, Norwegian University of Technology and Science, samt Viegaard Maagøe, Rockwool International A/S, Roskilde Kommune, Project Zero, Gate 21.

Budget: Projektet har et samlet budget på 21,3 mio. kr. og støttes af Innovationsfonden med 16,7 mio. kr.

Periode: 1. januar 2015-1. januar 2019

Kontaktoplysninger: Seniorprojektleder Signe Poulsen