Silent City

Silent City

Den globale urbanisering er en realitet. I takt med at flere og flere flytter til byerne, stiger antallet af mennesker, der påvirkes af støj fra trafikken. Alligevel er det et problem, der ikke prioriteres, når der planlægges nye vej- og banestrækninger.

En række kommuner i Køge Bugt-området er gået forrest i kampen mod støjen, og de har sammen med Gate 21 iværksat projektet Silent City. Det skal sætte fokus på trafikstøj, og det skal vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. På kortet nedenfor kan du se de støjprojekter, som partnerne i projektet samt eksterne partnere udenfor projektet har igangsat for at mindske støjen i Køge Bugt-området.

Silent City Sekretariat

Silent City Sekretariat

Silent City’s sekretariatet sidder i Gate 21. Har du spørgsmål, input eller andet til Silent City’s arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte os:

 

Miljøskærm - Vallensbæk | Miljøskærm & Silent City

Miljøskærm – Vallensbæk Kommune | Miljøskærm & Silent City

En støjskærm af brugte vindmøllevinger har sænket støjen 6-7 decibel for de borgere, der bor i nærheden. Det betyder, at deres boliger er røget ud af kategorien ’støjbelastet’, som er områder, hvor vejstøjen runder de 58 decibel. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Ishøj | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Ishøj Kommune | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har i 2015 og 2016 afsat budget til en støjpulje, som borgere kan få del i, hvis de er særligt udsatte for vejstøj. Læs mere her >>

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden:

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden

I Solrød Kommune har man anvendt en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen til at skabe en aktivitetsrute med innovative bevægelses- og rekreative muligheder. Læs mere her >>

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk Kommune indsnævres både Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden fra fire spor til to, så der kommer til at være et spor i hver retning. Samtidigt etableres en række rundkørsler. Læs mere her >>

 

 

Støjskærm på Allingvej - Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Støjskærm på Allingvej – Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Borgerne på Allingvej i Hvidovre får en næsten 800 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen. Støjskærmen er blevet en realitet efter en borgergruppe i årevis har kæmpet en vedholdende kamp for tiltag, der skal reducere trafikstøjen. Læs mere her >>

Ny støjskærm ved boligområde - Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Ny støjskærm ved boligområde – Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2016 opført en ny støjskærm ved et boligområde nær Gjeddesdalvej og Nysøvej i Vallensbæk. Den nye 600 meter lange og fire meter høje støjskærm har mindsket støjgenerne fra Køge Bugt Motorvejen i området og nedbragt antallet af støjbelastede boliger. Læs mere her >>

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Vejdirektoratet gennemfører en større udbygning af Køge Bugt Motorvejen, hvor seks spor udvides til otte. Læs mere her >>

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

Byrådet i Køge Kommune har bevilliget 9,1 millioner kroner til støjskærme i 2017. Det betyder, at borgere ved udvalgte strækninger i Køge, som er generet af støj, kan søge et støjpartnerskab med kommunen – i sådan et partnerskab dækker kommunen op til 50 procent af anlægsudgifterne til at reducere støj fra trafikken. Læs mere her >>

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune 

I forbindelse med en større udvidelse af Køge Havn valgte Køge Kommune at reducere trafikstøjen fra en øget mængde lastbiler til og fra Havnen. Læs mere her >>

Læs mere om projekterne i menupunktet Living Lab.

 

Stærkt samarbejde tager form

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste kilde til støj i vores samfund. Alene i Danmark er mere end 1,4 millioner mennesker udsat for trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Og det kan have alvorlige konsekvenser som stress, angst og i værste fald død.

Derfor er en række kommuner i Køge Bugt-området gået sammen med Gate 21 om projektet Silent City, der sætter fokus på trafikstøj, og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

Det første demonstrationsprojekt er blevet udført i første halvdel af 2016, hvor en ny type af bæredygtig støjskærm er blevet testet på en vej i Vallensbæk Kommune. Og flere demonstrationsprojekter er i støbeskeen. Hold dig derfor opdateret her på siden eller på LinkedIn.

Europas første Living Lab for trafikstøj

Silent City projektet bliver et Living Lab, som både skal være med til at øge bevidstheden for trafikstøj, og kunne undersøge behovet for trafikstøjsløsninger. Det skal også kunne teste og udvikle innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her vil kommuner, virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner kunne samarbejde om målene med at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger. Projektet skal også være med til at sætte de deltagende kommuner og Danmark på verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse.


FAKTA

Samarbejdspartnere
Projektets organisation vil udvikle sig undervejs: I forprojektet deltager Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk Kommuner samt Region Hovedstaden. Flere virksomheder og forskningsinstitutioner er knyttet til projektets initiativer: Det gælder bl.a. NCC, Rockwool, Rambøll, MOE, Delta, Miljøskærm, NAG1, Brüel & Kjær, Delta, Art Andersen, Leapcraft og DTU.

Finansiering
Projektet finansieres af partnerkommunerne samt Region Hovedstaden. Herudover har projektet modtaget støtte til enkelte af aktiviteterne fra Realdania og via tilskud fra virksomhederne. Der søges løbende projektmidler fra diverse danske og europæiske fonde.

Varighed
Projektet gennemføres i to faser. Et forprojekt gennemføres i 2015-2016, og selve etableringen af Living Lab’et gennemføres i 2017-2019.

Projektleder
Gate 21

Mere information
Kirstine Hjorth Lorenzen, leder af Silent City, Gate 21