Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Danske skolebørn og lærere tilbringer dagligt mange timer i skoler med dårligt indeklima. En undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet i 2014 viser, at 56 procent af de danske skoler har for høje niveauer af CO2 i klasselokalerne. Det kan påvirke både koncentrationsevnen og indlæringen. En af årsagerne til de høje CO2-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende. Samtidig har skolereformen fra 2014 udfordret skolernes indretning.

Med støtte fra EUDP sætter projektet ’Skolerenovering i en helhed’ fokus på indeklima og på at reducere energiforbruget for at udvikle nye metoder til at skabe fremtidens bedst tænkelige klasselokale. Projektets overordnede mål er at skabe det bedst mulige indeklima for elever og lærere i den danske folkeskole for at forbedre trivslen og lærings- og arbejdsmiljøet.

Samtidig vil projektet gøre op med et ensidigt fokus på single-teknologiske renoveringer af skoler – eksempelvis installation af et nyt ventilationsanlæg alene. I stedet undersøger projektet, hvordan teknologier, der løser forskellige indeklimaudfordringer som for eksempel lys, lyd og luft, kan hænge sammen, og hvordan driftssystemet kan bidrage til skolernes behov for indeklima- og energistyring.

Projektet er et samarbejde mellem skole, kommune og private aktører, der sammen udvikler innovative, helhedsorienterede løsninger. Der anvendes udbudsfri OPI som basis for at udvikle flere løsninger,  som i første omgang skal demonstreres på en udvalgt skole i Ballerup Kommune.

Projektets centrale fokus på indeklima betyder, at lys, akustik og luftkvalitet opprioriteres til at fungere sammen med en energioptimeret drift. Ligeledes er der fokus på fremadrettet drift og vedligeholdelse, så alle løsninger i projektet er vurderet i forhold til drift og totaløkonomi.

FAKTA

Partnere

AI, Airmaster, Ballerup Kommune, COWI, Danmarks Lærerforening, Frederiksberg Kommune, Green Building Council, Saint Gobain Gyproc, SBI/AAU, Schneider Electric, TEKMA, Windowmaster, Zumtobel Group og Gate 21.

Finansiering

Budgettet er 10 millioner kroner, hvoraf Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har støttet projektet med 5,6 millioner kroner.

Varighed

November 2014 – april 2018

Projektleder

Gate 21

Mere information

Martin Dam Wied, programleder Byg & By
Malene Bugge Larsen, projektmedarbejder Byg & By

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1