Smart Grøn Innovationsplatform

Gate 21 har fået støtte til at skabe en innovationsplatform, hvor kommuner, iværksættere og uddannelsesmiljøer sammen kan udvikle smart city-løsninger inden for mobilitet, IT-infrastruktur, byrum og offentlige bygninger – og samtidigt skabe nye jobs og eksportmuligheder. Initia-tivet hedder ’Smart Grøn Innovationsplatform’.

Byerne vokser, mens landområderne affolkes, og klimaet ændrer sig. Der er på alle måder pres på kommunernes ressourcer. Samtidig udvikler nye informations- og kommunikationsteknologier sig med lynets hast. Det skaber muligheder for nye løsninger på kommunernes udfordringer. Men hvilke løsninger er de smarteste, og hvordan kan de bidrage til at fremme eksport og jobskabelse? Det mangler kommunerne fortsat en metode til at finde ud af, viser Gate 21’s erfaringer fra andre projekter.

 

Målet er en permanent platform

Gate 21 har derfor søgt og fået 2,2 millioner kroner i støtte fra Miljøstyrelsens projekt ’Danmarks Råstof’ til at udvikle ’Smart Grøn Innovationsplatform,’ der skal være et permanent, innovativt forum for match making, videndeling og Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI). Projektet kobler sig til allerede eksisterende projekter i Gate 21 herunder ’DOLL’ og ’Copenhagen Smart City Lighthouse.’

Smart Grøn Innovationsplatform vil løbende have fokus på konkrete udviklingsbehov og mulige OPI-projekter.

Problemstillingerne vil blive udforsket i samarbejde med de deltagende kommuner i foråret 2016.

 

Skabelse af jobs for ’det grønne guld’

En central del af projektet bliver at skabe en platform eller et mødested, hvor problem møder løsning. Platformen skal fungere som et bindeled mellem aktører, der normalt ikke deler naturlige arbejdsflader. På den måde håber Gate 21’s partnerkreds at kunne finde nye løsninger på kommunernes udfordringer inden for byudviklingen, samtidig med at kunne skaber vækst og arbejdspladser.

Projektet vil føre personer, som tilhører det ’grønne guld,’ sammen med repræsentanter fra det ’grå guld’. Det ’grønne guld’ kan være personer, som er uden for det etablerede ar-bejdsmarked for eksempel iværksættere og nyuddannede, men som har kompetencer eller iværksætterdrømme inden for emnerne mobilitet, støj, ressourcegenanvendelse og klimatilpasning.

Det ’grå guld’ kan være tidligere virksomhedsledere og eksperter fra videninstitutioner. Ideen er, at det ’grønne guld’ med hjælp fra det ’grå guld’ og inkubatormiljøer får adgang til rådgivning, praktikpladser, ph.d.-stipendier eller ansættelser. Projektet forventer at kunne skabe minimum 20 nye jobs i projektets levetid.

Hent faktaarket for Smart Grøn Innovationsplatform her

 


Fakta:

Smart Grøn Innovationsplatform

Resumé: ’Smart Grøn Innovationsplatform bliver et permanent, innovativt forum for match making, videndeling og Offentligt Privat Innovationssamarbejde. Formålet er at fremme grøn vækst i kommunerne.

Partnere: Gate 21, samt interesserede Gate 21-partnere.

Finansiering: Gate 21 har fået bevilliget 2,2 millioner kroner i støtte fra Miljøstyrelsens projekt ’Danmarks Råstof’. Projektets samlede budget er på 2,6 millioner kroner.

Tidsramme: 1. juni 2015 – 31. maj 2017

Kontakt: For mere information kontakt projektleder Hans Henrik Agger på email Hans.henrik.agger@gate21.dk eller telefon +45 2615 3501.

 

Projektet er støttet af:

miljoeministeriet