Smart Mobility in Loop City

I perioden 2017-2023/24 bygges der en letbane langs den københavnske Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Både for at lette trængslen på og omkring Ring 3, men også for at give pendlerne et støjsvagt og miljøvenligt alternativ til bilen. Byggeriet af letbanen vil uden tvivl påvirke trafikken i området, og derfor vil projektet Smart Mobility in LOOP CITY fremme effektiv og grøn mobilitet under og efter anlæggelsen.

Projektet vil gennem brug af mobilitetsplanlægning, netværkssamarbejde med lokale virksomheder og brugerdreven innovation fremme smart og grøn mobilitet. Formålet er at øge andelen af passagerer i den kollektive trafik og gøre det nemt at transportere sig smart og bæredygtigt og samtidigt at udvikle nye løsninger på sammenhængende transport rundt om letbanen til gavn for pendlerne, virksomhederne, kommunerne og udbyderne af den kollektive trafik.

Virksomheder i det geografiske område omkring Ring 3 vil blive tilbudt hjælp til at kortlægge medarbejdernes pendlervaner og transport i arbejdstiden. På basis af resultaterne tilbyder projektet virksomhederne hjælp til at understøtte alternativer til alenekørsel i bil. Der vil både være tale om at informere om, hvordan anlægget af letbanen vil påvirke den lokale trafikafvikling, men også at promovere de muligheder, der er med bus, samkørsel og cykling, og om at pege på nye innovative transporttilbud.

Bag Smart Mobility in LOOP CITY-projektet står LOOP CITY, som er et samarbejdsprojekt mellem 10 kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3, Gate 21, Movia og en række andre aktører.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Formel M-projektet, som blev gennemført 2011–2014. I 2016 blev projektet Smart Mobility in LOOP CITY en del af projektet Moving People, som dækker et bredere geografisk område.

Læs mere om Smart Mobility in LOOP CITY her.

Læs mere om Moving People her.

 

FAKTA

Partnere

Gate 21 varetager projektet i samarbejde med LOOP CITY, der er et samarbejde langs Ring 3 mellem Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen. I projektet indgår desuden en række samarbejdspartnere omkring mobilitet – eksempelvis Movia, Letbaneselskabet, DTU.

Finansiering

Projektet er finansieret under ReVUS-initiativet Moving People. Samlet budget er tre millioner kroner, heraf 1,2 millioner kroner i støtte fra Region Hovedstaden.

Varighed

Efterår 2015 – april 2019 som en del af Moving People.

Projektleder

Gate 21