Styr Energien

De fleste små virksomheder kan spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre relativt billige energibesparende tiltag. Det viser erfaringer fra tidligere Gate 21-projekter. Tid og omkostninger afholder dog ofte mange mindre virksomheder fra at kontakte en rådgiver for at få hjælp til at skabe overblik over energiforbruget og se mulighederne for besparelser. Samtidig er de mindre virksomheder ikke så økonomisk attraktive for energirådgivere, men de udgjorde 93 procent af danske virksomheder i 2012 (Danmarks Statistik, 2014).

I Gate 21’s projekt Styr Energien vil virksomheder og rådgivere med kommunen som mellemmand afprøve samarbejds- og forretningsmodeller, der skal to ting: 1) De skal gøre det attraktivt for små virksomheder at spare energi og 2) gøre det rentabelt for installatører og leverandører af energibesparelsesprodukter at have små virksomheder som kunder. Formålet er at skabe energibesparelser og lokal vækst.

Målet i Styr Energien er at lave 30 oplyste cases med udgangspunkt i virksomhedsindsatsen – primært inden for autoværksteder, maskinværksteder og detailhandelsbutikker. Ved at have fokus på caseopbygningen, bliver det muligt at stille skarpt på muligheder og barrierer, når det gælder energiindsatsen rettet mod de små virksomheder. Samtidig har projektet udviklet holdbare samarbejds- og forretningsmodeller, der fremadrettet kan skabe energibesparelser i andre små virksomheder og har givet kommunale tilsynsmedarbejdere redskaber til at fremme energibesparelser i små virksomheder.

 

FAKTA

Partnere

Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe og Høje-Taastrup Kommuner, Aalborg Universitet, TREFOR, Schneider Electric og Gate 21.

Finansiering

Budgettet er på 3,4 millioner kroner. Energifonden støtter projektet med 1.796.400 kroner.

Varighed

Februar 2014 – december 2016

Projektleder

Gate 21

Mere information

Lone Kelstrup, programleder Grøn Vækst