Styr Energien 2.0

De fleste små virksomheder kan spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre rentable energibesparelsestiltag. Små virksomheder vælger sjældent at bruge tid på at kontakte en energirådgiver i det daglige arbejde, som handler om noget andet end energibesparelser. Samtidig er de små virksomheder mindre økonomisk attraktive for energirådgivere end større virksomheder, selvom de udgør størstedelen af det samlede antal danske virksomheder (Danmarks Statistik, 2014). De små og mellemstore virksomheder har derfor et uforløst potentiale for både energiaktører og kommuner.

Formålet med Styr Energien 2.0 er, gennem netværk og samarbejder, at udvikle, udbrede og forankre en række grønne forretningsmodeller, der skal gøre det attraktivt for små og mellemstore virksomheder at lave energibesparelser.

Styr Energien 2.0 henvender sig både til kommuner, energiselskaber, energirådgivere, installatører og leverandører med flere og vil indtil videre fokusere på følgende brancher:

  • Detailhandel i butikscentre
  • Hotel- og restaurantbranchen
  • Landbrug

Baggrund for projektet

Projektet bygger videre på Styr Energien 1.0, hvor virksomheder og rådgivere i samarbejde med kommunen afprøvede og udviklede en ny forretningsmodel til udbredelse af LED-løsninger hos små og mellemstore virksomheder.

Arbejdet med forretningsmodeller havde fokus på at gøre det attraktivt for små virksomheder at spare energi og på at gøre det rentabelt for installatører og teknologileverandører at sælge energibesparelsesløsninger til små virksomheder. Styr Energien 1.0 fokuserede på autoværksteder, maskinværksteder og detailhandelsbutikker.

FAKTA

Partnere

Foreløbige partnere er Zupelux/Nordvestjysk Elselskab, Scanenergi, Tekniq og Det Økologiske Råd.

Projektet er åbent for partnere med interesse i at udvikle og forankre forretningsmodeller, der kan skabe energibesparelser hos de små og mellemstore virksomheder.

Finansiering

Energifonden med 1,8 millioner.

Varighed

Marts 2017 – ultimo december 2020

Projektleder

Gate 21

Mere information

Signe Poulsen, seniorprojektleder Byg & By

Støttet af: