SUSREG - empowering sustainable urban planning

Projektet er afsluttet november 2015.

SUSREG er et pan-europæisk projekt med det formål at sikre en mere bæredygtig by- og regionalplanlægning. Projektet er et samarbejde mellem 17 organisationer i seks lande, som med tilskud fra EU-programmet IIE arbejder med at kapacitetsopbygge planlæggere i kommuner og regioner. Formålet er at sikre en mere bæredygtig by- og regionalplanlægning med indpasning af VE og energibesparende foranstaltninger i den langsigtede planlægning.

Se mere på SUSREG’s egen hjemmeside

Fakta


Titel: SUSREG

Resume: Kurser for kommunale og regionale planlæggere i seks Masterclasses; udvikling og publicering af træningsmateriale; fremlæggelse af resultater ved nationale og international workshops og konferencer; publicering af en række case studies.

Formål: At sikre en mere bæredygtig by- og regionalplanlægning med indpasning af VE og energibesparende foranstaltninger i den langsigtede planlægning.

Finansiering: Samlet budget: 11,1 mio. kr., hvoraf 75% finansieres af EU’s IEE program og 25% finansieres af de deltagende partnere.

Samarbejdspartnere: Bag projektets danske del står Gate 21, European Green Cities Denmark og Byplanlaboratoriet. I alt samarbejder 17 organisationer fra seks lande.

Tidsramme: April 2013 – Juli 2015.

Kontakt: Martin Dam Wied, projektleder i Gate 21