Vindkraft som Katalysator for Lokal Udvikling

Med et mål om 40 procent vedvarende energi produceret fra lokal vind og biomasse i 2020 har Region Sjælland bevilget penge til projektet Vindkraft som Katalysator for Lokal Udvikling. Projektets målgruppe er sjællandske borgere, der har interesse for at engagere sig i lokale vindmølleprojekter.

Projektet er baseret på en antagelse om, at lokalt ejerskab og lokal medindflydelse er nødvendigt for at øge accepten blandt lokale borgere og dermed sikre gennemførelse af vindmølleudbygningen. I projektet arbejdes der derfor på at give borgere et solidt videngrundlag, der giver dem indflydelse på vindmølleprojekter samt mulighed for at udvikle egne, folkeejede vindmølleprojekter.

På efterspørgsel fra borgerne bidrager projektet med indledende vind- og økonomistudier, der belyser mulighederne for opstilling af vindmøller i de konkrete områder i Region Sjælland. Projektet understøtter borgerprocessen ved at formidle teknisk viden, arrangere studieture og borgermøder og invitere til temamøder på tværs af kommuner. Projektet samarbejder også med kommunen om at koble udvikling af borgerdrevne vindmølleprojekter med kommunernes strategiske energiplanlægning.

Projektet har som mål at skabe bæredygtige partnerskaber for udvikling af tre til seks vindmølleprojekter. Projektet skal desuden komme med gode eksempler på processer, der kan fungere som inspiration og fundament for udbygning af yderligere vindmøllekapacitet i regionen såvel som nationalt – således er den ønskede effekt af projektet, at der bliver opstillet flere landvindmøller i Region Sjælland.

Vindenergi spiller en vigtig rolle i fremtidens vedvarende energisystem og i opfyldelsen af kommunernes og regionernes energimålsætning . Projektet genererer en vigtig viden om de samfundsmæssige udfordringer, der er i forbindelse med udvikling af vindprojekter og skabelsen af lokal accept samt om borgerejet energi. Gennem lokalt ejerskab kan der skabes lokal udvikling og dermed grøn lokal vækst i forbindelse med vindmølle-/energiprojekter.

FAKTA

Partnere

Roskilde Universitet, Det Grønne Hus i Køge, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner samt Windpeople.

Projektet samarbejder med Danmarks Vindmølleforening.

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Sjælland med 1.000.000 kr. Kommunerne samt Windpeople medfinansierer med timer.

Totalbudget er 1.800.000 kr.

Varighed

September 2015 – februar 2017

Projektleder

Gate 21

Mere information

Lærke Møller Toftlund, projektleder Center for Energiomstilling