Vækst via Energirenovering

De private boligejeres energiforbrug er en væsentlig brik på vejen til et fossilfrit samfund. Tal fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) viser, at landets boligejere i gennemsnit kan spare en tredjedel  af varmeforbruget. Men boligejerne tøver. Energirenoveringer er dyre, komplicerede og tidskrævende siger boligejerne i Bolius Boligejeranalyse 2014. Det betyder, at mange boligejere skal have et skub.

Derfor vil projektet Vækst via Energirenovering fremme vækst i energirenoveringer af private boliger ved at:

  • motivere boligejere til at efterspørge og gennemføre energirenovering og rådgivning herom
  • løfte erhvervslivets kompetencer og viden om energirenoveringer
  • bidrage med værktøjer til kommunale indsatser over for borgerne

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og understøtter regionens vision om at blive den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark.

Ambitionen for projektet er, at så mange hovedstadskommuner som muligt deltager, så videndeling og læring kan ske på tværs af kommunegrænser. Målet er langsigtet vækst, øgede energibesparelser i den private boligmasse samt bedre økonomi og boliger for borgerne. Det skaber værdi for både private aktører i byggebranchen, borgere og kommuner, som bliver mere klimavenlige.

FAKTA

Partnere

Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21 (projektleder),  Høje-Taastrup og Fredensborg Kommune (frontløberkommuner), Egedal, Furesø, Albertslund og Ballerup kommuner (følgekommuner). Projektet er åbent for alle regionens kommuner.

Finansiering

Det samlede budget udgør 5.643.000 kroner, hvoraf Region Hovedstaden har støttet projektet med 2,675 millioner kroner.

Varighed

Januar 2015 – december 2016

Projektleder

Gate 21

Mere information

Signe Poulsen, projektleder Byg & By