Projekt undervejs: Data skal vise vejen i trafikken

af | jun 23, 2017

Flere Gate 21-partnere har taget de første skridt til et nyt projekt, som vil bruge data til at gøre vores vej i trafikken nemmere. Rambøll har kortlagt de eksisterende muligheder for ITS i Greater Copenhagen, og det danner grundlag for det videre arbejde inden projektansøgning.

Hvordan kan vi kan vi bruge eksisterende – og nye – trafikdata til at lette hverdagen for trafikanterne? Det er et af de spørgsmål, et projekt under udvikling – Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen – vil søge svar på.

”Vi vil i projektet arbejde med en bredere forståelse af Intelligente Transport Systemer (ITS). Vi vil arbejde med Intelligent Transport Styring, som er en mere passende betegnelse, fordi det er styringen af data, som gør systemerne intelligente. Og det vil vi gøre, fordi vi vil løse trafikale udfordringer og fremme grøn transport,” fortæller Anna Thormann, som leder arbejdet med projektansøgningen. Hun er programleder for Transportområdet i Gate 21.

I forbindelse med udviklingen af projektet har Rambøll kortlagt de eksisterende ITS-muligheder i Greater Copenhagen. Kortlægningen identificerer de områder et projekt med fordel kan fokusere på. På den baggrund fortsætter udviklingen af projektet frem mod ansøgningsfrist den 15. september 2017 eller februar 2018 til Interreg ØKS (Øresund-Kattegat-Skagerrak).

Læs Rambøll’s ITS-kortlægning her (pdf).

ITS-muligheder matcher udfordringer
Rambøll’s kortlægning og det efterfølgende afsøgningsarbejde peger på en række eksisterende ITS-muligheder i forskellige dele af Greater Copenhagen. Mulighederne er forskellige, da områderne har lokale trafikale udfordringer:

• Maas (Mobility as a Service)
• Mobility knudepunkter
• ITS signalanlæg og trafikinformation
• Førerløse køretøjer
• Intelligent cykelfremme
• Rejser mellem Danmark-Sverige: Samkørsel

”Vi har på workshops arbejdet videre med indholdet i de enkelte ITS-områder – og med at matche det med egentlige demonstrationsprojekter lokalt,” fortæller Anna Thormann og fortsætter:

”Kortlægningen peger i retning af nogle problemområder, som vi mener kan løses bedre med bedre dataopsamling, styring af data og formidling af data til eksempelvis trafikoperatører, kommuner og trafikanter. Kortlægningen peger på eksisterende ITS-muligheder. Det er ambitionen med projektet, at vi vil arbejde benhårdt på at udbrede velfungerende og eksisterende ITS-løsninger og skabe mere sammenhængende mobilitet i samarbejder på tværs af geografiske områder.”

Læs om Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen her (pdf).

Projektet er åbent for nye partnere
Udviklingen af projektet er stadig i sin afsøgende fase – og muligheder for samarbejde mellem Danmark og Sverige afsøges stadig. Følgende partnere har udvist interesse for projektet:
Malmö Stad, Københavns Kommune, Movia, LOOP CITY, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, og Gate 21.

Projektet er åbent for nye partnere i Greater Copenhagen. Måske har din kommune eller virksomhed et oplagt demonstrationsprojekt?

Kortlægningen og arbejdet med projektudviklingen er et Interreg-finansieret forprojekt . Den endelige ansøgning til projektet skal indsendes til Interreg ØKS den 15. september 2017 eller februar 2018.

Læs mere om, hvad Interreg ØKS programmet handler om her.

Mere information?

Anna Thormann, programleder Transport
Mobil: 3145 1134 – email: anna.thormann@gate21.dk