Med Plan C er det målet at undersøge, hvordan man kan nedbryde de barrierer, som typisk er forbundet med energirigtig renovering af eksisterende boligmasse. Ved at udvikle de rette løsninger vil det ikke alene være muligt at reducere udledningen af store mængder CO2. Det vil samtidig bane vej for mærkbare økonomiske besparelser og et stort vækstpotentiale for Danmark.

Miljøvidenparken ser frem til at huse til projektet over de kommende år og ikke mindst til samarbejdet med de mange spændende partnere, som sammen har sat sig for at sikre bæredygtige besparelse og udvikle energirigtige løsninger i særklasse.

Se mere om projektet her