GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

PROJEKTER

Gate 21 udvikler nye energi- og ressourceeffektive løsninger inden for:

Energiomstilling
Smarte Byer & Lokalsamfund
Bæredygtig Mobilitet
Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Find Gate 21’s projekter her:

Fællesskab for dynamiske by-data

Mobilitet På Tværs

DK2020 i Østdanmark

RoundBaltic

Data i anvendelse: Energieffektiviseringer på baggrund af adfærdsrettet kommunikation – DIANA

Klar, parat til 5G

Databaseret Energistyring

Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

Stronghouse

Intelligente trafiksignalanlæg

Danish-German Storage of Renewable Energy

Greater Bio

Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Plasthåndtering i Region Sjælland

Grøn Cirkulær Omstilling

CityLoops

Cykelpartnerskab 2020

Cirkulær Sjælland

KL-sekretariatet

Energi- og CO2-regnskabet

LowTEMP

Sikker og anvendt data

Energi på Tværs

InnoBrokers

Intelligent data-anvendelse i Smart Cities (IDASC)

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Trafikstøj og løsninger

Smart City Cluster Denmark

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Fælles Regional Energiomstilling

LINC

Den Regionale Datahub

Effect4buildings

REn Energi Lolland

Smart Urban Services

Moving People

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

FUTURE

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Styr Energien 2.0

Klimatilpasning

Silent City

Bygningsintegrerede solceller

DOLL Living Lab

Lighting Metropolis – Green Economy