GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

PROJEKTER

Gate 21 udvikler nye energi- og ressourceeffektive løsninger inden for:

Energiomstilling
Smarte Byer & Bygninger
Bæredygtig Mobilitet
Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Find Gate 21’s projekter her:

Grøn Omstilling Sjælland

Grøn Omstilling Sjælland

Fælles om Cykling i Region Sjælland

Fælles om Cykling i Region Sjælland

Sammen om mindre råstofforbrug

Sammen om mindre råstofforbrug

Energirenoveringer i enfamilieshuse

Energirenoveringer i enfamilieshuse

InnoTech – Task Force

InnoTech – Task Force

Den smarte landsby

Den smarte landsby

Bæredygtig Bundlinje Academy

Bæredygtig Bundlinje Academy

Partnerskab for overskudsjord og ressourcer

Partnerskab for overskudsjord og ressourcer

Circular Builders

Circular Builders

Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Lighting Metropolis – Green Economy

Lighting Metropolis – Green Economy

LUCIA – Bedre belysning i Østersøregionens byer

LUCIA – Bedre belysning i Østersøregionens byer

ENLIGHTENme

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Fællesskab for dynamiske data

Data i anvendelse: Energieffektiviseringer på baggrund af adfærdsrettet kommunikation – DIANA

Data i anvendelse: Energieffektiviseringer på baggrund af adfærdsrettet kommunikation – DIANA

Databaseret Energistyring

Databaseret Energistyring

Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

Klar, parat til 5G

Klar, parat til 5G

Intelligente trafiksignalanlæg

Intelligente trafiksignalanlæg

KL-sekretariatet

KL-sekretariatet

Grøn Bølge for Bussen

Grøn Bølge for Bussen

Mobilitet På Tværs

Mobilitet På Tværs

Energi på Tværs

Energi på Tværs

DK2020 i Østdanmark

DK2020 i Østdanmark

Danish-German Storage of Renewable Energy

Danish-German Storage of Renewable Energy

REn Energi Lolland

REn Energi Lolland

Greater Bio

Greater Bio

Energi- og CO2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet

Stronghouse

Stronghouse

RoundBaltic

RoundBaltic

FUTURE

FUTURE

Fælles Regional Energiomstilling

Fælles Regional Energiomstilling

LowTEMP

LowTEMP

Effect4buildings

Effect4buildings

Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Plasthåndtering i Region Sjælland

Plasthåndtering i Region Sjælland

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling

CityLoops

CityLoops

Cirkulær Sjælland

Cirkulær Sjælland

Sikker og anvendt data

Sikker og anvendt data

InnoBrokers

InnoBrokers

Intelligent data-anvendelse i Smart Cities (IDASC)

Intelligent data-anvendelse i Smart Cities (IDASC)

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Trafikstøj og løsninger

Trafikstøj og løsninger

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

LINC

LINC

Den Regionale Datahub

Den Regionale Datahub

Smart Urban Services

Smart Urban Services

Moving People

Moving People

Partnerskab for Cirkulære Kommuner – PARCK

Partnerskab for Cirkulære Kommuner – PARCK

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Silent City

Silent City

Bygningsintegrerede solceller

Bygningsintegrerede solceller