GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

PROJEKTER

Gate 21 udvikler nye energi- og ressourceeffektive løsninger inden for:

Energiomstilling
Smarte Byer & Bygninger
Bæredygtig Mobilitet
Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Find Gate 21’s projekter her:

Klimamål i kommunernes fysiske planlægning

Lighting Metropolis – Green Economy

LUCIA – Bedre belysning i Østersøregionens byer

ENLIGHTENme

Fællesskab for dynamiske data

Data i anvendelse: Energieffektiviseringer på baggrund af adfærdsrettet kommunikation – DIANA

Databaseret Energistyring

Noise and Emissions MOnitoring and radical mitigation (NEMO)

Klar, parat til 5G

Intelligente trafiksignalanlæg

KL-sekretariatet

Grøn Bølge for Bussen

Mobilitet På Tværs

Energi på Tværs

DK2020 i Østdanmark

Danish-German Storage of Renewable Energy

REn Energi Lolland

Greater Bio

Energi- og CO2-regnskabet

Stronghouse

RoundBaltic

FUTURE

Fælles Regional Energiomstilling

LowTEMP

Effect4buildings

Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Plasthåndtering i Region Sjælland

Grøn Cirkulær Omstilling

CityLoops

Cirkulær Sjælland

Sikker og anvendt data

InnoBrokers

Intelligent data-anvendelse i Smart Cities (IDASC)

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Trafikstøj og løsninger

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

LINC

Den Regionale Datahub

Smart Urban Services

Moving People

Partnerskab for Cirkulære Kommuner – PARCK

Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Silent City

Bygningsintegrerede solceller