Byg & By

Bygninger spiller en afgørende rolle i realiseringen af målet om fossilfrihed på grund af deres potentiale for energibesparelser og CO2-reduktioner.

Gate 21 vil sikre en bæredygtig og energieffektiv bygningsmasse, som understøtter målsætningen om at omstille til 100 procent vedvarende energi. Gate 21 udvikler og demonstrerer i brede partnerskaber energieffektive løsninger og innovative samarbejder, som bidrager til at fremme grøn vækst og reducere CO-udledning.

Strategiske fokusområder

  • Energieffektivitet
  • Intelligente energisystemer
  • Indeklima
  • Bygningsdrift og Space Management
  • Smart Buildings

Mission

  • Gate 21 vil udvikle og demonstrere konkrete eksempler på energirigtige løsninger med fokus på indeklima og bæredygtighed.
  • Gate 21 vil understøtte et udvidet samarbejde og koordinationsarbejde gennem hele byggeriets værdikæde – fra bygningsejer (eksempelvis kommuner) over leverandører og rådgivere, til brugerne, som skal anvende bygningerne.

 

Programleder:

Kirstine Hjorth Lorenzen

Strategiske indeklimaplaner

Data og energieffektivisering i bygninger

Trafikstøj og løsninger

IoT i bygninger – Dataopsamling til bedre drift og design

Mindre støj i boliger

Effect4Buildings

Klimatilpasning

SAVE-E

Bygningsintegrerede solceller

Lighting Metropolis – Green Economy