Energi

Gate 21 vil bidrage aktivt til omstillingen af energisektoren til 100 procent vedvarende energi ved at udvikle og demonstrere nye metoder, systemer og løsninger inden for området med det formål at bidrage til at fremme grøn vækst og reducere CO-udledning.

Strategiske fokusområder

  • Forankring af strategisk energiplanlægning gennem vidensdeling og konkrete projekter
  • Indtænke og udbrede vedvarende energi i energisystemet
  • Udbrede forretningsmodeller og løsninger til at udnytte energiressourcer og synergieffekter optimalt
  • Understøtte tværgående samarbejder mellem de centrale aktører i forbindelse med omstillingen af energisystemet

Mission

  • Kommuner, regioner og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- systemet bliver effektivt.

Der samarbejdes med virksomheder og universiteter om at være førende inden for innovation og udvikling af grønne løsninger, der sikrer grøn vækst og øget livskvalitet for nuværende og kommende borgere.

Programleder:

Martin Dam Wied

Energi- og CO2-regnskabet

LowTEMP

Energi på Tværs III

Fælles Regional Energiomstilling

Biogas2020

REn Energi Lolland

Vindkraft som Katalysator for Lokal Udvikling

PRIMES

FUTURE

progRESsHEAT