Grøn Vækst

Vækst er en central driver i den grønne omstilling. I Gate 21 er grøn vækst en integreret del af vores vision og mission og et relevant perspektiv i alle programområder.

Gate 21 har oparbejdet konkret viden om grøn offentlig efterspørgsel, iværksætteri og innovation, understøttelse af grønne forretningsmodeller i virksomheder, energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder, fremme af efterspørgslen for energirenoveringer, kompetenceopbygning i virksomheder og etablering af Living Labs.

Den globale efterspørgsel på grønne løsninger tager fart. Der skal investeres cirka 13.500 milliarder dollars frem mod 2030 for at opfylde Parisaftalens målsætninger. Og Danmark ligger i førerposition til at indtage et globalt vækstmarked, da vi er førende eksportør af energiteknologi i EU, og blandt de tre EU-lande, hvor grøn produktion fylder mest i økonomien og i de grønne jobs.

Som afsæt for at kunne kvalificere den kommende strategiperiodes fokuspunkter i relation til grøn vækst har Gate 21 iværksat en analyse, der blandt andet har til formål at:

  • Få klare tal på den grønne økonomis nuværende betydning i Danmark
  • Kunne demonstrere danske virksomheders internationale styrkeposition inden for grønne løsninger
  • Kortlægge Greater Copenhagens særlige styrker
  • Skabe overblik over den forventede udvikling på globale markeder for grønne løsninger
  • Få omsat den globale markedsudvikling til vækstpotentialer for Danmark

Programleder:

Lone Kelstrup