Strategisk afsæt for indsatsområdet Grøn Vækst

Afsæt

Vækst er en central driver i den grønne omstilling og en integreret og central del af Gate 21’s vision og mission. Danske kommuner og regioner er afhængige af at sikre arbejdspladser og vækst, hvis de skal fastholde serviceniveauet over for borgerne. Samtidigt er kommuner og regioner aktive spillere på flere områder, der kan understøtte grøn vækst og innovation i erhvervslivet. Det gælder erhvervsplanlægning og -udvikling, innovative indkøb, kompetenceopbygning, iværksætteri og etablering af demon-strations­projekter, erhvervsråd og Living Labs.

 

Udvikling

Gate 21 arbejder med projekter inden for flere af disse områder og har oparbejdet konkret viden om; iværksætteri og innovation, understøttelse af grønne forretningsmodeller i virksomheder, energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder, fremme af efterspørgslen for energirenoveringer, kompetenceopbygning i virksomheder og etablering af Living Labs.

Gate 21 vil arbejde målrettet med alle disse områder i samarbejde med andre centrale erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. Gate 21 vil udvikle projekter inden for energi- og ressourceeffektive virksomheder og grøn kommunal efterspørgsel, grønne forretningsmodeller og Living Labs – og sikre integration af grøn vækst på tværs af Gate 21’s øvrige indsatsområder.