Projektudvikling

Programudvikling

Gate 21’s fem programmer tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes udfordringer på klima- og energiområdet og er afspejlet i indsatsområderne Transport; Byg & By; Energi & Ressourcer; Smart City og Grøn Vækst.

I indsatsområderne udvikler vi nye teknologier, services, platforme, værktøjer, processer eller kompetencer, der understøtter kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for grøn vækst. Gennem projekterne og på tværs af programmerne arbejder Gate 21 for at:

  • styrke samarbejde mellem universiteter, virksomheder, kommuner og regioner i Greater Copenhagen
  • sikre grøn jobskabelse
  • styrke kompetent grøn arbejdskraft
  • styrke den bæredygtige planlægning på tværs af sektorer
  • vise veje til omstillingen af energi- og transportsystemet
  • realisere energibesparelser
  • reducere CO2-udledning

 

Projekter

Udvikling

Under hvert program udvikler Gate 21 løbende nye demonstrations- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med vores partnerkreds. Gennem vores nyhedsbreve og hjemmeside kan man holde sig opdateret med projektudviklingen.

Vi opfordrer vores partnere og andre aktører til at byde ind med projektideer eller kontakte os for at høre, hvordan I kan komme med i nye projekter.

Det er Gate 21’s mål, at alle partnere deltager i mindst to projekter.

 

Implementering

I Gate 21’s demonstrations- og udviklingsprojekter samler vi regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Projekterne giver kommuner og regioner adgang til en mere energi – og ressourceeffektiv klimaindsats. De giver virksomhederne adgang til at udvikle morgendagens grønne løsninger, og vidensintitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt i netop disse løsninger.

På den vis bidrager Gate 21’s projekter til udviklingen af fremtidens bæredygtige byer og Danmarks grønne vækst.