KONTAKT

Programleder
Anna Thormann

anna.thormann@gate21.dk

PROJEKTUDVIKLING

Partnerskabet i Gate 21 arbejder for at accelerere den grønne omstilling og vækst i Greater Copenhagen. Sammen finder vi løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og ressourcebesparelser – som vist i den yderste ring i modellen ovenfor.

 

Sådan gør vi

Udgangspunktet er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye energi- og ressourceeffektive løsninger, der er vist som centrum i modellen.

Den næste ring viser, at partnerskabet bygger på en stærk triple helix-organisering, hvor vi samler kommuner og regioner, virksomheder og vidensinstitutionerne.

Den tredje ring i modellen viser centrale metoder, som partnerskabet arbejder med – Living Labs, demonstration, innovation, skalering, digitalisering, forankring, kompetenceudvikling og matchmaking.

 

Et velafprøvet partnerskab for offentlig-privat innovation

Sammen skaber vi, foruden løsninger til den grønne omstilling, også grundlaget for, at Greater Copenhagen samlet kan blive den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Det er fordi de langsigtede og ambitiøse målsætninger giver danske virksomheder sikkerhed for at investere i udvikling af nye energi- og ressourceeffektive løsninger. Det vil styrke danske virksomheders forspring, og det vil tiltrække udenlandske investeringer i danske virksomheder.Siden 2009 har Gate 21 skabt stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje for den grønne omstilling. Vi kan derfor tilbyde et stærkt, velafprøvet partnerskab for offentlig-privat innovation og dermed gøre vores til at løfte de ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling.

SE ALLE VORES PROJEKTER

Gate 21 udvikler projekter inden for:

  • Energiomstilling
  • Smarte Byer & Lokalsamfund
  • Bæredygtig Mobilitet
  • Cirkulær Økonomi & Ressourcer