Strategisk afsæt for indsatsområdet Smart City

Afsæt

Digitale løsninger bliver i stigende grad set som svaret på byers udfordringer inden for alle sektorer og særligt i forbindelse med grøn omstilling og vækst. Digitale løsninger indeholder et hav af muligheder for intelligent organisering og styring af byen. Det gælder trafikstyring, intelligent lys, intelligente affaldsbeholdere, intelligent energiforsyning med videre. Smart City som begreb vokser i omfang og indskriver sig i dag på visionsniveau for mange byer på linje med bæredygtighed.

Særligt kommuner har taget Smart City-dagsordenen til sig og ser sig selv som omdrejningspunkt i udviklingen af den smarte by i forbindelse med planlægning, udvikling og offentlig service i dialog med borgerne og de erhvervsdrivende. Kommuner kan særligt spille en rolle ved demonstrationsprojekter og etablering af Living Labs, hvor offentlige og private aktører, forskning og virksomheder kan udvikle viden og teste innovative produkter og løsninger, som kan konkurrere på det globale marked.

 

Udvikling

Mange af de udfordringer, som digitale løsninger kan hjælpe med at løse går på tværs af regioner og kommuner og kræver fælles tværkommunal og regional udvikling og investeringer. Greater Copenhagen har alle muligheder for at gøre sig til en global leder for Smart City-løsninger. Det forudsætter, at der skabes en fælles platform for udvikling af fælles løsninger, vidensdeling og kompetencebygning på tværs af regioner og kommuner, som de forskellige aktører på en enkel måde kan koble sig på.

Gate 21 er allerede i front i udviklingen og har flere initiativer på området med fokus på vidensdeling, kompetenceopbygning, demonstrationsprojekter og Living Labs. Fremadrettet sætter Gate 21 i samarbejde med de centrale aktører på området yderligere fokus på disse aktiviteter. Målet er at udvikle et samarbejdsforum i form af et udviklings- og kompetencecenter for en sådan tværgående Smart City-indsats i Greater Copenhagen.