Strategisk afsæt

Gennem projekterne og på tværs af indsatsområderne arbejder Gate 21 for at:

  • Reducere CO2-udledning
  • Realisere energi- og ressourcebesparelser
  • Sikre grøn jobskabelse
  • Vise veje til omstillingen af energi- og transportsystemet
  • Styrke den bæredygtige planlægning på tværs af sektorer
  • Styrke samarbejdet mellem universiteter, virksomheder, kommuner og regioner i Greater Copenhagen
  • Sikre kompetent grøn arbejdskraft.

Sammen med Gate 21’s voksende partnerkreds vil vi arbejde på at styrke programudviklingen og fortsætte den positive udvikling i tilgangen af nye projekter. Sideløbende styrkes indsatsen med at dokumentere projektresultaterne systematisk i form af CO2-besparelser, ressourcebesparelser og konkrete erhvervsfremmeresultater i projekterne.

Gate 21 udgøres af en stærk partnerkreds. I tillæg hertil vil Gate 21 øge tilstedeværelsen i eksisterende netværk og samarbejdet med strategiske samarbejdspartnere, der bidrager til at skabe grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen.

Gate 21 vil i strategiperioden fokusere på følgende indsatsområder: Transport, Byg & By, Energi samt Cirkulær Økonomi & Ressourcer.

Tværgående indsatser

Inden for de fire indsatsområder udvikles nye teknologier, services, platforme, værktøjer, processer eller kompetencer, der understøtter regionernes og kommunernes indsats for grøn omstilling og virksomhedernes muligheder for grøn vækst.

På tværs af de faglige programområder Transport, Energi, Byg & By samt Cirkulær Økonomi har Gate 21 defineret en tværgående metode og to tværgående indsatsområder: Living Labs, Smart City og Grøn Vækst.

Fælles for disse er, at de omfatter egne indsatser og samtidig skal understøtte de faglige programområder gennem udvikling af fælles projekter og Living Labs.

De tre tværgående indsatsområder skal

  • Udvide Gate 21-paletten for samarbejde med partnerkredsen til også at omfatte Living Lab-initiativer, hvor en bredere vifte af energi- og ressourcebesparende løsninger kan udvikles, testes og demonstreres sammen med en stor gruppe af virksomheder
  • Understøtte partnerkredsen i at udnytte det markante potentiale for energi- og ressourcebesparelser samt effektivitetsforbedringer og nye borgerrettede løsninger, der følger af den digitale udvikling
  • Understøtte at Gate 21’s aktiviteter mere målrettet fremmer skabelse af jobs og vækst i erhvervslivet