Totalværdimodellen

Energirenovering med merværdi

Totalværdi er totaløkonomi + merværdi

I Totalværdimodellen defineres totalværdi som projektets totaløkonomi tillagt værdien af det, projektet tilfører interessenter, det omkringliggende samfund og miljøet. Det vil sige de værdier, som bygherren skaber gennem sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag i hele projektets levetid. Hvor bredt et perspektiv, bygherren inddrager, kan variere fra projekt til projekt og er en af de vigtigste beslutninger i forbindelse med brugen af Totalværdimodellen.

De tre tiltag, det sociale, det økonomiske og det miljømæssige, skal ikke opfattes som tiltag, der kan stå alene. Det er tiltag, der indbyrdes påvirker hinanden, og som sammen skaber en totalværdi. For en bedre forståelse af hvert område kan dog opstilles følgende tilnærmede opdeling:

Sociale tiltag:

 • Indeklima
 • Bedre arbejdsforhold
 • Løft af arkitektur
 • Beboersammensætninger

Økonomiske tiltag:

 • Renoveringen som en økonomisk livscyklus
 • En bred tilgang til økonomien
 • Inddragelse af anlægsøkonomi og driftsøkonomi
 • Andre omkostninger som flytterokader og infrastruktur, der er berørt af projektet

Miljøtiltag:

 • Besparelse på energi
 • Værne om miljøet
 • Inddragelse af strategier hos bygherren