Transport

God mobilitet er afgørende for byernes udvikling og arbejdsmarkedet. Tilgængelighed såvel som trængsel er en udfordring for at skabe vækst i Greater Copenhagen. Samtidig er transportsektoren den vanskeligste sektor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen.

Gate 21’s partnerkreds vil være udviklingsforum for mobilitets-services, -teknologier og -planlægning, der påvirker efterspørgsel på grøn transport med det formål at fremme grøn vækst og reducere CO-udledning og trængsel.

Strategiske fokusområder

  • Multimodale mobilitetsløsninger
  • Adfærdsændringer
  • Testlaboratorier, hvor for eksempel ITS-løsninger, skiftemuligheder og smart cykel og parkeringsmuligheder afprøves
  • Forretnings- og finansieringsmodeller

Mission

  • Gate 21 er partnernes udviklingsforum for bæredygtig mobilitet
  • Gate 21 skaber værdi ved at udvikle og gennemføre innovative projekter i samarbejde med partnerne

Gate 21’s grønne mobilitetskontor er partnernes videncenter for Mobility Management og bæredygtig mobilitetsplanlægning

Programleder:

Anna Thormann Boesen

Move – Mobility Opportunities Valuable for Everybody

Cykelpartnerskab 2020

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

LINC

Scandinavian Green Public Procurement Alliance on Non-Road Mobile Machinery

Moving People