Strategisk afsæt for indsatsområdet Transport

Afsæt

God mobilitet er afgørende for borgerne, byernes udvikling og arbejdsmarkedet. Tilgængelighed såvel som trængsel er en udfordring for at skabe vækst i Greater Copenhagen. Samtidig dækkes energiforbruget i transportsektoren i dag hovedsagligt med fossilt brændstof, og transporten udgør en stadigt større og stigende andel af den samlede CO2-udledning både i Danmark og globalt. Det er en udfordring, da den nationale målsætning i Danmark er, at fossilt brændsel helt skal udfases. Følgevirkningerne af en grøn omstilling for transportsektoren er positiv for vores klima, miljø og natur og vil bidrage til vores sundhed, vores velfærd og vil ændre på vores kørsels- og forbrugsvaner. Transportsektoren er traditionelt en sektor, der fremskriver behov for transport og leverer infrastrukturen frem for at påvirke efterspørgslen og understøtte behovet for mobilitet. Kommuner, regioner og stat mangler værktøjer og metoder til i højere grad at fremme grøn mobilitet. Endeligt skal markedet for og udbuddet af bedre grønne mobilitetsservices fremmes.

Udvikling

Grønt Mobilitetskontor er Gate 21’s viden- og udviklingscenter inden for indsatsområdet Transport, som skaber værdi ved at understøtte samarbejdet mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om effektiv transport, der nedbringer CO2-udledning og trængsel og øger kvaliteten i den enkeltes mobilitet. På baggrund af og via erfaringerne fra projekter som Formel M, ENDURANCE, Test en Elcykel, Kør Smart – Kør Sammen og Smart Mobilitet i Loop City udvikles nye værtøjer og metoder til at fremme grøn mobilitet og koordinere by- og trafikplanlægning bedre. Der skal udvikles Test- og Living Labs for transporttiltag også med henblik på at fremme markedet for bedre grønne mobilitetsservices.

Mere information

Kontakt programleder Anna Thormann