Onsdag d 22. april var Miljøvidenparken vært for et spændende heldagsarrangement om det kommende projekt Plan C, der omhandler energirigtig renovering, forsyning og styring og drift af offentlige bygninger. Projektet faciliteres af Miljøvidenparken og sker i samarbejde med private og offentlige partnere. Med deltagelse af en række kommuner, private virksomheder og repræsentanter fra forskerverdenen var målet for seminaret at påbegynde formuleringen af de projekter, som skal indgå i ansøgningen til Vækstforum Hovedstaden i juni måned 2009. 


På baggrund af kommunernes konkrete udfordringer og de deltagende virksomheders vidtrækkende kompetencer blev resultatet af seminaret en række innovative drøftelser af tværfaglige projektideer og skitser til klimaforbedrende løsningsmodeller. Ved at bringe kommuner, virksomheder og forskning sammen om formulering af fælles projekter var dagen præget af stor gensidig interesse for samarbejde, udvikling af bæredygtige ideer og perspektivrige initiativer. I de kommende måneder vil der arbejdes på den endelige formulering af projektets indhold og roller for de deltagende parter.