Skolerenovering i en helhed

 

Publikation: Renovér din skole helhedsorienteret

En skolerenovering, som både sikrer effektiv indeklima- og energistyring, gode læringsmiljøer og en fornuftig økonomisk bundlinje, giver ikke kun øget værdi for brugerne af bygningen, men også for kommunen. At kunne bryste sig med at have de bedste skoler med de bedste forudsætninger for at lære kan gøre kommunen mere attraktiv at bosætte sig i. Derfor anbefaler projektet Skolerenovering i en helhed at se mere helhedsorienteret på skolerenoveringer.

Publikationen her henvender sig til kommunalpolitikere, beslutningstagere og rådgivere, der tager beslutninger i forhold til at renovere og vedligeholde de danske folkeskoler. Her kan I finde inspiration og vejledning til den gode proces for jeres næste skolerenovering.

 

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1

Download publikationen her:

PDF