Af Helle Bygholm
 
De rådhuse, som har deltaget i Formel M, har formået at nedsætte medarbejdernes CO2-udledning med 10 % CO2 pr. medarbejder pr. dag. Tiltag som Kør Grønt kurser, firmacykler og overdækket cykelparkering har fået medarbejderne til at lade bilen stå i garagen og vælge mere miljøvenlige transportmuligheder. 
 
”For os har et simpelt tiltag som at flytte kommunens elcykler fra kælderen til oppe foran bygningen haft en stor betydning. Det har skabt en tilgængelighed og synlighed, som vi ikke havde før, og samtidig har det påvirket medarbejdernes transportvaner i arbejdstiden. De ændrede transportvaner i arbejdstiden har en afsmittende effekt på folks personlige pendlervaner. Derfor er det som virksomhed vigtigt at gå forrest, hvis man for alvor vil rykke ved folks transportvaner,” fortæller Pernille Friis Brødsgaard, udviklingskonsulent i Alberslund Kommune.
 
På Albertslund Rådhus har 81 % af medarbejderne kendskab til de mobilitetstiltag, som rådhuset har gennemført for at fremme den grønne transport. 38 % af disse har prøvet et eller flere af tiltagene og af dem har 31 % angivet, at det har medført en ændring i deres transportadfærd fremadrettet. Albertslund Rådhus har i alt formået at reducere medarbejdernes CO2-udledning med 10 % fra 2012-2013.
 
Ledelsen skal med på vognen
For at få medarbejderne til at køre grønnere handler det altså om at få sat transport på dagsordenen og få hele arbejdspladsen til at tale om deres transportvaner. Det er vigtigt at få fortalt de gode historier og få medarbejderne til at dele deres oplevelser med hinanden. Men ledelsen er også en vigtigt ingrediens, når der skal arbejdes med grønne mobilitetstiltag. 
 
”Den ledelsesmæssige opbakning har været vigtig i forhold til projektets succes hos os. Den opbakning har sikret os de nødvendige medarbejderressourcer til at gennemføre tiltag som cykelkampagner og Kør Grønt kurser. Vi har hele tiden haft fokus på at iværksætte forskellige tiltag og skabe en vedvarende synlighed blandt andet gennem vores intranet. På den måde har vi kunnet skabe et bedre udgangspunkt for, at medarbejderne bevarer interessen og motivationen for projektet,” udtaler Birgitte Jacobsen, chefkonsulent i Greve Kommune. 
 
Greve Rådhus har formået at skabe kendskab til deres mobilitetstiltag blandt 87 % af deres medarbejdere og af dem har 36 % har prøvet et eller flere af rådhusets tiltag. 37 % af disse tilkendegiver, at det har påvirket deres transportvaner fremadrettet. I alt har Greve Rådhus opnået et fald på 9 % CO2 pr. medarbejder fra 2012-2013.
 
Fakta om transportvaneundersøgelsen
For at vurdere effekten af arbejdet med mobilitetstiltag har Formel M gennemført nulpunktsundersøgelser og efterundersøgelser af medarbejdernes transportvaner på 25 arbejdspladser, herunder private virksomheder, kommunale institutioner og hospitaler. I undersøgelserne har Formel M både spurgt arbejdspladserne om de forhold, de stiller til rådighed for medarbejderne og spurgt medarbejderne om deres transportvaner til, fra og på arbejde. Arbejdspladsernes rammevilkår for grøn mobilitet er desuden også kortlagt ved de to lejligheder. Mere end 17.000 medarbejdere har svaret.