Lolland har unikke erfaringer med at producere vedvarende energi. Det giver øen en styrkeposition, der skal hjælpe resten af landet med omstillingen til grønne byer. I projektet REEL arbejder Lolland Kommune med at skabe et stærkt udviklingsmiljø, der skaber lokal vækst og nye job.

REEL

Lolland producerer tre gange så meget strøm, som de selv forbruger på øen. Det gør Lolland til et naturligt omdrejningspunkt for fremtidens bæredygtige omstilling. Her kan erfaringer med at producere vedvarende energi – fra brintforsøg til biogas over vind, sol og bølgeenergi, hjælpe resten af landet med omstillingen til grønne byer.

REEL er et samarbejde mellem Lolland Kommune, HOFOR, Københavns Kommune og Gate 21. Sammen danner de grobund for at udbrede viden om vedvarende energi. Samarbejdet skal indfri den styrkeposition, der ligger i Lollands grønne energi. Ambitionerne er, at et stærkt udviklingsmiljø på Lolland vil trække en række aktører til. Nye virksomheder, forskningsenheder og udenlandske delegationer. Det vil betyde vækst og nye jobs på Lolland.

 

Verdens første CO2-neutrale hovedstad

Københavns Kommune har en markant målsætning om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Lollands styrkepositioner kan være med til at indfri det mål. Samarbejdet danner grøn bro mellem vores metropol og vores opland. Vi er afhængige af hinanden for at skabe den udvikling, vores borgere og virksomheder ønsker. Lokal vækst, jobskabelse og en CO2-neutral hovedstad er målet. Vedvarende energi, biomasse, fødevarer og turisme er vejene dertil. 

Den grønne energi giver vækst og arbejdspladser på Lolland, ligesom Lolland skal være det udstillingsvindue og Living Lab, hvor andre byer eller lande kan lære om grøn omstilling og formidle løsninger og resultater. Erfaringer, der er med til at skabe overblik over, hvilke initiativer der i andre kommuner kan skabe den største effekt.

I 2007 indgik Lolland Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke kommunens CO2-udledning med tre procent om året. Målet var at få CO2-udledningen ned på maksimalt 2899 tons i år 2025. Det mål blev nået allerede i 2018. Nu fortsætter Lolland og REEL mod nye ambitiøse mål.

I Region Sjælland er der udsigt til op mod 7.200 nye grønne fuldtidsjob i 2035 og en samlet grøn omsætning på 32 milliarder.

Varighed

Oktober 2015 – April 2019

Partnere

Lolland Kommune, Københavns Kommune, HOFOR, Gate 21