Plan C skal sætte markant klima-aftryk ved at reducere hovedstadsregionens energiforbrug inden for byggeriet.

Omkring 40 % af energiforbruget i hovedstadsregionen forbruges i bygninger, som generelt bruger omkring 3 gange så meget energi som nye lavenergibygninger. Nu skal et nyt projekt gennem strategiske partnerskaber medvirke til at fremme energirigtig renovering af det almene boligbyggeri og kommunale bygninger i regionen.

I projektet kaldet “Plan C” skal 37 partnere blandt andet udvikle ny teknologi for lav-energibygning, lokal energiproduktion, lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling, ligesom der er ambitioner om at udvikle en CO2 beregningsmodel, der gør det muligt at vurdere forskellige energirigtige løsning i forhold til hinanden og i forhold til de konkrete bygninger.

Plan C har et samlet budget på knap 40 mio. kroner, og finansieringen er netop faldet på plads, efter at Vækstforum Hovedstaden har bevilliget 9,6 millioner kroner af sine egne erhvervsmidler til projektet og samtidig prioriteret 19 millioner kroner fra EU’s Regionale Strukturfond.

Albertslund Kommune står bag ansøgningen på vegne af de mange partnere. Projektet er forankret i Gate 21, et center, som skaber netværk og projekter på tværs af kommuner, virksomheder og videninstitutioner. I Gate 21 modtages bevillingen med stor glæde:

“Støtten fra Vækstforum Hovedstaden giver os mulighed for at komme i gang med et virkelig ambitiøst projekt, som både vil bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund og grøn vækst”, siger Anne Grethe Holmsgaard, bestyrelsesformand i Gate 21 og medlem af Folketingets energipolitiske Udvalg , og fortsætter: ” Jeg er glad for, at Vækstforum har tillid til, at vi kan levere store resultater for pengene – og jeg glæder mig til, at vi kan vise dem frem”.

Formand for Vækstforum Hovedstaden, Jørgen Christensen, ser et stort potentiale i projektet:

“Plan C omfatter også en række demonstrationsprojekter, hvor forskellige løsninger inden for blandt andet ventilation og køling, varmesystemer, belysning, vedvarende energi, samt klimaskærm, facade og tag, vises frem. Det vil kunne inspirere og vise veje for, hvordan vi bør planlægge byggeri i fremtiden. Projektet har potentiale til at løfte Hovedstadsregionen til at blive et knudepunkt for energirigtig renovering og samtidig bidrage til, at dansk byggeri tilføres yderligere konkurrencedygtighed og til-vækst på det globale marked”, siger Jørgen Christensen. 

Fakta om projektet Energirigtig renovering Plan C
  • Omkring 40 % af energiforbruget i Danmark anvendes i bygninger. Energirigtig Renovering Plan C skal medvirke til at skabe forudsætningerne for at energifor-bruget kan reduceres til knap en tredjedel


  • Plan C skal øge væksten i byggeriet (herunder hos de mange smv’er) og relaterede erhverv – dels som følge af mere renovering og byfornyelse, dels i kraft af lettere adgang til tilgængelig og afprøvet teknologi og værktøjer.


  • Projektet sigter mod at skabe samarbejde og vidensformidling mellem op imod 1200 deltagende virksomheder, vidensmiljøer, organisationer og myndigheder (kommuner), der kan skabe kontakter og grobund for nye produkter.


  • Projektet har et budget på knap 40 millioner kr. over 3,5 år. Ca. 19 mio. kr. kom-mer fra EU’s regionalfond og knap 10 mio. kr. kommer fra Region Hovedstadens Erhvervsudviklingsmidler.

Projektet Plan C er forankret hos Gate 21. Derudover deltager 36 virksomheder, kommuner, organisationer og institutioner, herunder bl.a. Københavns Kommune, kommunerne på Vestegnen, Dansk Byggeri, Henning Larsen Architects, COWI, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S – VEKS, DTU Byg, Copenhagen Business School – CBS, Alexandra Instituttet A/S og Teknologisk Institut.