RenProces er et nemt, overskueligt og intuitivt redskab, som guider dig igennem din renoveringsproces.

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

REN PROCES tilbyder værktøjer, der organiserer
byggeprocessen ved energirenovering med fokus på:

 

– Tidlig inddragelse af alle aktører
– Minimering af konflikter i processen
– Løbende dialog
– Udvikling af byggeløsninger til alment og offentligt byggeri

 

RenProces er skabt på baggrund af input fra og interviews med personer, der på den ene eller den anden måde er i berøring med byggebranchen.

Plan C´s undersøgelser har vist, at denne branche er præget af en høj grad af mistillid parterne imellem, og at byggeprocessen er svær at gennemskue, da den er meget kompleks og involverer mange forskellige aktører.

Med denne viden er RenProces blevet skabt, for at skabe mere åbenhed, dialog og videndeling i byggebranchen.

 

Forbehold

Anbefalinger, forslag og ideer, der kan læses på dette website (www.gate21.dk/ren-proces), er ikke nødvendigvis et udtryk for gældende dansk og europæisk (EU) lovgivning, herunder tilbudsloven og EU direktiverne.

Anbefalinger, forslag og ideer på websitet kan kun betragtes som inspiration til en organisering af processen før, under og efter en energirenovering af en eksisterende ejendom.

Anbefalinger, forslag og ideer på websitet er baseret på case- og litteraturstudier udført af arbejdsgruppen bag RenProces.

 

OM REN PROCES

RenProces er et nemt, overskueligt og intuitivt redskab, som tilbyder konkrete værktøjer til en renoveringsproces. Værktøjerne har fokus på sammensætningen af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for den enkelte person og dennes faglighed i renoveringsprocessen.

RenProces lægger stor vægt på, at alle aktører i en byggeproces har noget værdifuldt at byde ind med – både til gavn for selve processen og til gavn for det færdige resultat.

KOM GODT IGANG

ARBEJDSGRUPPEN BAG REN PROCES

Alexandra Instituttet, Ishøj Kommune, Rørbæk og Møller Arkitekter, Københavns Kommune, Kuben Management, Albertslund Kommune og Gate 21.