Aktører

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I alle byggeprocesser vil projektet være mere eller mindre afhængigt af en række interessenter. Enten direkte i form af bestemmende aktører, så som bygherrer, eller indirekte i form af omgivende parter overfor hvilke, der skal tages større eller mindre hensyn.

I renoveringsprocesser er et meget stort antal personer involveret.

Handler det for eksempel om renovering af et boligkompleks, vil beboerne i høj grad blive berørt af byggearbejdet, og her er det vigtigt med fokus på et så skånsomt forløb for beboerne som muligt.

RenProces beskriver hver aktør og dennes rolle i en renoveringsproces. Som bygherre er der alle de juridiske aspekter, man har ansvaret for, og der er en række valg, der skal tages både før og under byggeprocessen.

  • Bygherrerådgiver, for eksempel en ingeniør eller arkitekt, fungerer som bygherres støtte i alle faser.
  • Entreprenøren, de udførende
  • Myndighederne, brugerne/ beboerne og driftspersonalet
  • Facilitatoren, som er en aktør RenProces anbefaler at koble på hele forløbet.

Nøgleordet i forbindelse med “aktører” er samarbejde. Kimen i RenProces er fokus på de bløde værdier. Det vil sige tid til sammensætning af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for det enkelte individ i byggeprocessen.

RenProces lægger stor vægt på, at alle aktører i en byggeproces har noget værdifuldt at byde ind med både til gavn for selve processen og til gavn for det færdige resultat.

Brug drop down menuen til at vælge de enkelte aktører.

OM REN PROCES

RenProces er et nemt, overskueligt og intuitivt redskab, som tilbyder konkrete værktøjer til en renoveringsproces. Værktøjerne har fokus på sammensætningen af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for den enkelte person og dennes faglighed i renoveringsprocessen.

RenProces lægger stor vægt på, at alle aktører i en byggeproces har noget værdifuldt at byde ind med – både til gavn for selve processen og til gavn for det færdige resultat.

SE OGSÅ