Brugere

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Brugerne er de mennesker, som bor og/eller arbejder i bygningerne både før, under og efter renoveringen.

For disse mennesker er det vigtigt at komme igennem byggeprocessen med en fornemmelse af, at de er tilstrækkeligt involveret og ikke mindst informeret om de beslutninger, der tages, og de processer som foregår.

RenProces tilbyder en energi-logbog som et værktøj, der gør det muligt for brugerne at følge byggeprocessen på tæt hold. Beslutningstagerne i byggeprocessen kan her notere hvilke beslutninger, der er blevet taget, hvornår og hvorfor, og derved kan brugerne løbende finde svar på deres spørgsmål og følge med i beslutningsprocesserne.

En beboergruppe vil i nogle tilfælde være så stor, at det vil være nødvendigt med flere forskellige aktiviteter for at sikre optimal inddragelse af beboerne. Også her anbefaler RenProces, at en facilitator kobles på som overordnet ansvarlig for forløbet og afviklingen af workshops med brugerne.

Beboerne kan inddrages i et byggeprojekt på mange måder. Når beboerne inddrages får de en følelse af, at blive set og hørt i forhold til projektet.

Brugernes medvirken vil typisk være inden for følgende områder: Bygningens funktion og brug, bygningens dimensionering og indretning, bygningens vedligeholdelse og drift samt brugernes sikkerhed og velfærd.