Bygherre

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Bygherren er den fysiske eller juridiske person, der betaler for at få et byggeri udført, og han er den, der har ansvaret for, at alle juridiske aspekter bliver overholdt, og at alle ønsker og krav til byggeriet bliver indfriet.

I renoveringssager vil bygherren ofte være en kommune eller en boligforening, og dette indebærer, at mange parter bliver involveret i byggesagen.

I initiativfasen er det vigtigt, at bygherren allierer sig med en bygherrerådgiver, som med sin kyndige vejledning skal sikre, at det færdige resultat lever op til de forventninger, bygherren har til sit byggeri. 

Bygherre bør allerede fra start sørge for at inddrage alle aktører. Han skal være bevidst om, at fokus på andre værdier end den økonomiske betaler sig.

I initiativfasen er det vigtigt, at bygherren allierer sig med en bygherrerådgiver, som med sin kyndige vejledning skal sikre, at det færdige resultat lever op til de forventninger, bygherren har til sit byggeri. Bygherre bør allerede fra start sørge for at inddrage alle aktører. Han skal være bevidst om, at fokus på andre værdier end den økonomiske betaler sig.

En anden vigtigt parameter i RenProces er, at bygherre bruger tid på at finde de rigtige byggeteamaktører til at løse opgaven. Fokus på værdier som samarbejdsevner og kompetencer giver grønne tal på bundlinjen. 

Tildelingskriterierne går altså på at sammensætte et hold, som vægter det gode samarbejde højt. Andre kriterier kan være organisation, proces, kvalitet, arkitektur, energi og bæredygtighed. Bygherre skal beslutte, under hvilke former disse emner skal håndteres.

RenProces anbefaler løbende forventningsafstemning, hvor alle parter involveres. Mange konflikter kan undgås ved, at forventninger og udfordringer bliver sat i tale fra begyndelsen af projektet.