Bygherrerådgiver

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Bygherrerådgiveren er bygherres uafhængige tillidsmand og rådgiver. Han bistår bygherre i samarbejdet mellem denne og tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører m.fl.

Bygherrerådgivning vil i praksis have mange former afhængigt af bygherres behov og opgavens karakter.

Bygherrerådgiveren leder byggeprojektet, særligt i de indledende faser. Bygherrerådgiver arbejder med de organisatoriske rammer samt økonomiske og kontraktlige forhold.

Rådgiveren vil ofte være arkitekt eller ingeniør og samarbejder med bygherrens øvrige rådgivere som advokater, finansieringsinstitutter, landinspektører m.fl., der bidrager til projektets gennemførelse.

Bygherrerådgiveren skal hjælpe bygherren med at afklare visionerne med byggeriet. Samarbejds- og entrepriseform skal findes, og bygherrerådgiveren guider i forhold til, hvilke muligheder der er ved at vælge den ene form frem for en anden. 

I afleveringsfasen hjælper bygherrerådgiveren med at sikre, at bygherre modtager de nødvendige dokumenter og journaler.