Driftspersonale

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Driftspersonalet er de personer, som sørger for vedligehold og drift af en bygning. De har ofte en teknisk baggrund og stor viden omkring installationer og funktionerne i en bygning.

Kommer der nye tiltag i forbindelse med en energirenovering, er det vigtigt, at driftspersonalet bliver inddraget fra start. Driftspersonalet spiller en stor rolle i forhold til at sikre den bedste varetagelse af opgaverne i den renoverede bygning.

Det er vigtigt, at driftspersonalet føler ejerskab og ansvar for driften, og derfor er det en fordel for projektet at trække deres viden ind så tidligt som muligt i initiativfasen.

Derudover bør bygherre have kompetenceoptimering og uddannelse af driftspersonalet for øje i forhold til nye tekniske installationer. Dette er med til at sikre, at der bliver ydet en optimal service fra driftspersonalets side.