Entreprenør

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Entreprenøren er i mange tilfælde den drivende kraft i forbindelse med den fysiske udførelse af et renoveringsprojekt.

Entreprenøren har et indgående kendskab til procedurerne i udførelsesfasen. Denne person vælges ud fra forskellige kriterier og alt efter, hvilken entrepriseform bygherre ønsker.

Entreprenøren er ansvarlig for, at opgaverne bliver udført i byggeprojektet. Entreprenøren har sammen med bygherrerådgiveren ansvaret for at orientere bygningsmyndighederne omkring byggeriets igangsættelse og ibrugtagning samt myndighedsgodkendelser.

RenProces opfordrer til, at entreprenøren inddrages så tidligt som muligt i processen, så de udførelsesmæssige kompetencer og input kommer i spil fra start. 

Lovgivningen kan skabe problemer i forhold til inhabilitet. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der er taget stilling til problematikken, inden entreprenøren inddrages i processen.