Facilitator

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Rollen som facilitator kan i praksis varetages af projektlederen eller en anden person med tilknytning til projektets rådgivere eller entreprenører.
Ved større byggeprojekter kan der med fordel findes en person, der tilknyttes projektet med facilitering som opgave og uden særlige relationer til projektets øvrige aktører.

Hvis der tilknyttes en formel facilitator, vil projektlederen fortsat stå for den samlede ledelse i forhold til indholdet i projektet samt kommunikationen opad til styregruppen. 

Facilitatorens mål er at styre en proces, der fremmer projektets resultat og assisterer med styringen af fremgangsmåder, der sikrer den positive kommunikation og det gode samarbejde mellem projektets aktører i øvrigt.