Myndigheder

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Myndighederne er den instans, som varetager krav i forhold til hvad, hvor og hvordan, der må bygges. Det vil sige, at de sætter rammerne for byplanmæssige forhold, servitutbestemmelser, matrikelkort, koteplan, lyd, brand, indeklima, miljøforhold, tilslutningsmuligheder for forsyninger og afløb samt om grundens udnyttelse og trafikale forhold. 

Myndighederne står for godkendelse af eventuelle dispensationsansøgninger, godkendelse af myndighedsandragende og endelig underskrivning af færdigmeldingsblanket.

Myndighederne kan for eksempel være kommunens byggesagsbehandling (Plan & Arkitektur, Vej & Park, Afløbskontor, Miljøkontrol m.fl.), Beredskabsstyrelsen, Kulturarvstyrelsen, Arbejdstilsynet, Politiet, Levnedsmiddelkontrollen, Farvandsdirektoratet, ministerier, forsyningsselskaber, energiselskaber og teleselskaber.

RenProces anbefaler, at myndighedernes viden trækkes ind allerede i initiativfasen. Dette vil minimere mængden af  uventede overraskelser i forhold til krav og retningslinjer, som kan bremse projektet undervejs. En såkaldt forhåndsdialog via bygherrerådgiver eller entreprenør er klart en fordel for projektet.